Planning Havenkom

Wat moet er nog aan werkzaamheden gebeuren in de Havenkom?

Aan de waterkant komt al het definitieve groen, aan de zijde van de gebouwen komt tijdelijk groen. De definitieve aanplanting mag niet in het stormseizoen, dus wordt medio maart 2022 aangeplant. Ook worden dan de bestaande bomen verwijderd en de nieuwe bomen geplaatst.

Begin 2022 worden de zitelementen geplaatst.

Vanaf medio maart 2022  wordt nog een deel van de oostzijde, van de onderkade richting het sluishoofd, opnieuw bestraat.

Vanaf medio maart 2022 wordt gestart met de vervanging van de huidige lichtmasten.

De Sluiskade is al een hele periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze afsluiting blijft voorlopig van kracht, totdat alle werkzaamheden zijn afgerond.

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen