Kustzone

Het idee om buiten de dijk iets nieuws toe te voegen aan Haven speelde al lang. In 2017 heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden rond een plan dat eind van hetzelfde jaar is vastgesteld: Kustzone.

De uitgangspunten voor het plan waren:

  • versterking van het watergerichte en recreatieve profiel van het stadsdeel;
  • versterking van het centrum van Almere Haven;
  • toevoegen van woningbouw, met name in het middensegment;
  • openbaar toegankelijk maken van de jachthaven en handhaven op de huidige plek.

Intensief meedenken

Het intensieve participatietraject leidde tot een plan dat voldeed aan alle uitgangspunten. Het voegt ook 240 woningen toe en ruimte geeft voor een hotel. En, er komt er een nieuwe tweekilometerlange doorgaande wandelroute langs het water. Bestaande wandelroutes worden verbeterd. De scouting verhuist, de reddingsbrigade en kano-vereniging gaan naar het Kinderwerkbos. Ook worden het Surfstrand en het Kinderwerkbos verbeterd net als  het zwemstrand. Er ontstaat een Havenpark in een deel van het huidige Manifestatieveld, de blauwalg wordt aangepakt en de dijk wordt een 30 km per uur-zone.

Wat levert het op voor Haven?

Er komen meer woningen voor Havenaren maar er is meer: het hele kustgebied ten westen van de haven wordt veel meer een recreatiegebied voor iedereen. En, er wordt met een park een mooie verbinding gemaakt met het centrum.

PAS op de plaats

Door de nieuwe wet- en regelgeving rondom stikstof heeft het project vertraging opgelopen. Voor de nieuwe normen rond stikstof is een programma opgezet: PAS (Programma Aanpak Stikstof). Voor bouwprojecten geldt dat in de PAS is bepaald dat zij zowel in de aanleg/bouwfase als in de gebruiksfase, maar een bepaalde mate van uitstoot van stikstof mogen produceren. Die nieuwe landelijke normen hebben uiteraard ook invloed op het Kustzone-project. Daardoor is het project, net als veel andere nieuwe bouwprojecten, vertraagd. 

 

Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen