Ontwerpfestival de Grienden

De gemeente Almere en woningcorporatie GoedeStede organiseerden een Ontwerpfestival. Op dit festival konden bewoners ideeën inbrengen voor de toekomst van wonen, groen, energie, samenleven en zorg. Samen wordt gewerkt aan de toekomst van de Grienden en Meenten.

Nieuwe Grienden

De Grienden is een van de prettigste woonbuurten in Almere. Bewoners beoordelen hun buurt boven gemiddeld goed. Zij geven aan gehecht te zijn aan hun buurt en voelen zich betrokken bij hun buren. Woningstichting GoedeStede is eigenaar van de woningen in de Grienden. Aan de woningen van GoedeStede wordt de komende jaren groot onderhoud gedaan.

De gemeente Almere, woningstichting GoedeStede en bewoners willen graag dat ontwikkelingen in de buurt bijdragen aan het behoud van de huidige kwaliteiten. Ze willen ook dat het bijdraagt aan groei en verbetering. GoedeStede en de gemeente willen dat de ‘nieuwe’ Grienden een buurt wordt waar iedereen prettig kan blijven wonen en samenleven en dat er, waar mogelijk, gebruik wordt gemaakt van duurzame energie.

Ook kijken GoedeStede en de gemeente Almere of een aantal gebouwen in de directe omgeving, die op termijn vrijkomen (zoals onder andere het gezondheidscentrum) een andere bestemming kan krijgen. Misschien biedt dit mogelijkheden voor nieuwe woningtypen en/of nieuwe voorzieningen in de buurt.

Ontwerpfestival

De gemeente en GoedeStede organiseerden hiervoor een Ontwerpfestival in 2019. Op dit festival konden bewoners ideeën inbrengen voor de toekomst van wonen, groen, energie, samenleven en zorg. “Het ontwerpfestival is speciaal bedacht om samen met buurtbewoners na te denken over de toekomst van de Grienden. Het brengt hopelijk discussies op gang over “hoe word ik oud? En wat gaan mijn buren doen?” – Han van Diepen – Manager Vastgoed GoedeStede.

Bewoners leverden tijdens het ontwerpfestival belangrijke bouwstenen voor het uiteindelijke plan voor de Grienden. Als vervolg op het festival zijn verschillende buurtkoffies georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd met elkaar gesproken over verschillende onderwerpen: zoals de renovatie van huurwoningen, groenonderhoud en nieuwbouwkansen in de wijk.

Wat levert het op voor Haven?

Bewoners denken samen na over de toekomst van de Grienden en Meenten. Dit levert een prettige en toekomstbestendige woonbuurt op.

 

 

Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen