Planning de Paal

Er heeft een inloop-bijeenkomst plaats gevonden voor bewoners van omliggende gebieden. Met deze input werd een gebiedsvisie geschreven. Op Woensdag 1 september 2021 bezochten ongeveer 40 belanghebbenden een digitale bijeenkomst over de voortgang van de gebiedsvisie. Aanwezigen konden vragen stellen en reageren op de concept gebiedsvisie.

Daarna zal de concept-visie zoals deze nu is, worden besproken door het College. Zij worden ook geïnformeerd over de vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld en lezen de opmerkingen die belanghebbenden hebben meegegeven. Ook de reacties van vorige bijeenkomsten zijn bekend.

Daarna is het aan de Raad om de concept gebiedsvisie te bespreken en vast te stellen. Bij deze bespreking is iedereen uitgenodigd om in te spreken. Na de bespreking stelt de Raad de gebiedsvisie vast. Al dan niet met wijzigingen door moties en amendementen in te dienen.

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen