Politieke Status WoonCoop De BinnenHaven

Hans van Bragt 16-02-2023
24 keer bekeken 0 reacties

De Gemeenteraad heeft september 2022 een projectopdracht gegeven aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het project behelst de realisatie van rond de honderd woningen door De Binnenhaven op het StadswerK.

De Gemeenteraad heeft september 2022 een projectopdracht gegeven aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het project behelst de realisatie van rond de honderd woningen door De Binnenhaven op het Stadswerfpark. Het gaat om een bijzonder, experimenteel woonzorgconcept als winnende uitkomst van de landelijke prijsvraag Who Cares in 2017, door de gemeente Almere met de Rijksbouwmeester. Dit initiatief levert een bijdrage aan de toekomstbestendigheid van Almere Haven, zowel ruimtelijk, programmatisch als maatschappelijk. Het project geeft een antwoord op het vraagstuk hoe de onderlinge zorg en zelfredzaamheid van bewoners dusdanig gefaciliteerd kan worden dat professionele zorg (zo lang mogelijk) wordt uitgesteld tot het moment dat die echt nodig is.

Belangrijkste uitgangspunt van de projectopdracht is de toepassing en uitwerking van een maatwerkberekening van de grondprijs: een unieke set maatregelen en voorwaarden om dit initiatief te kunnen faciliteren. Het financiële effect voor de gemeente is in beeld gebracht met een kosten-batenanalyse en laat op basis van het huidige plan en programma een tekort zien van ca. 0,29 miljoen euro in een tot stand te brengen grondexploitatie.

De projectopdracht is vastgesteld en het project is daarmee in de ontwikkelingsfase van de Integrale Aanpak Gebiedsontwikkeling. De in de projectopdracht benoemde randvoorwaarden en uitgangspunten worden uitgewerkt in samenwerkingsafspraken met de wooncöoperatie om te komen tot gezamenlijke planuitwerking voor onderhavige locatie. 

Onderdeel van de gezamenlijke verdere planuitwerking is participatie, en zijn optimalisatiemogelijkheden in programmatische en ruimtelijke zin, en verkenning van fondsen om het gemeentelijke tekort terug te brengen naar nul of zo veel mogelijk te beperken. Anderzijds mag het concept van de coöperatie geen geweld aangedaan worden en dient ook de ruimtelijke kwaliteit van aanvaardbaar niveau te zijn. Een grondexploitatie is het resultaat van de planuitwerking en wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen