#Wat vindt Haven? Denk mee!

Buitenruimte dorpsgesprek

Over de Buitenruimte gingen we in gesprek aan tafel. Ook hier werd gereageerd op wat eerder is opgehaald onder Havenaren. Het was een productieve werksessie met veel beeldmateriaal en mensen konden op plattegronden dingen intekenen. Er waren er zelfs die na 21:00 uur door wilden gaan, zoveel was er te bespreken! Hieronder lees je wat er per onderwerk allemaal is gezegd.

Groene karakter

Havenaren willen veel verschillend groen: weelderig, bloeiend, groenblijvend, hoge en lage bomen, mooie perkjes of plekken waar de natuur haar gang kan gaan. Het onderwerp tijdens het dorpsgesprek was: Wat voor soort beplanting komt waar?

Dit is er gezegd over groen in het centrum:

 • De Markt heeft nu de gehele winter geen sfeer door afwezigheid van karren. Maak hier meer divers groen en kleine laantjes met eenzijdig handel. Misschien kunnen er permanente kramen komen en kan de markt worden doorgetrokken tot de blokken. Midden op de markt past een dikke grote plataan.
 • De kale muur langs de Hema vergroenen is een goed idee. Hier kunnen ook bomen langs worden geplant. Het sfeerbeeld van het plantvak bij Hema van Hosper werd bij verschillende thema's en groepen als zeer positief ervaren.
 • Het is een goed idee om de busbaan te vergroenen met bomen.
 • In winkelstraten mag wel meer groen komen, zoals bomen en bloembakken aan lantaarnpalen. Ook is er behoefte aan zitgelegenheid.
 • De Brink is niet intiem.
 • Daken in het centrum kunnen worden bedekt met sedum.
 • Meer groen bij de woningen langs de Westerdreef.

Dit is er gezegd over groen in de Havenkom:

 • Tussen Havenkom en Havenzicht is de beleving heel verschillend.
 • Zet de beplanting door naar het centrum.
 • Maak groene gevels met klimgroen ook op het Havenhoofd.
 • Let op het beheer van het nieuwe groen.
 • Maak meer parkeerplaatsen bij de jachthaven/ Veerhuis, bijvoorbeeld van grasbetonstenen.
 • De dijk is verstopt als je vanuit het centrum komt. 

In het algemeen is er nog over groen gezegd:

 • Maak niet overal plukjes groen, er moet een lijn in zitten. Zorg voor divers groen + goede verdeling over de seizoenen en meer kleur.
 • Hoge kwaliteit is een vereiste bij ontwerp en onderhoud. Het beheer bepaalt het eindbeeld.
 • Kap geen bomen zonder duidelijk uit te leggen waarom dat nodig is.
 • Richt meer braakliggende terreinen in als parkeren met groen.
 • Hoe verder je buiten het centrum komt, hoe losser het groen mag zijn.
 • Let bij het planten van bomen op: wortelopdruk, goed snoeien, voldoende groeiplaats geven.
 • Natuurlijk ontstaan groen geeft diversiteit.
 • Zorg langs de Gooimeerdijk voor biodiversiteit en losse beplanting.
 • Maak het Breedpad/ rondje Weerwater niet strak, maar laat het meanderen.

Havensingel

De Singelgracht/Havensingel is de drager voor wonen en leven in Haven. Langs de bestaande groen/blauwe route wordt een nieuwe, waardevolle groene leef- en woonomgeving gecreëerd. Havenaren zien graag allerlei verschillende functies langs de Havensingel. Het onderwerp tijdens het dorpsgesprek was: Welke functies komen waar langs de Havensingel? En is er genoeg ruimte voor alle wensen?

Dit waren de opmerkingen:

 • De Havensingel moet een ommetje worden. De uitstraling moet dorps en natuurlijk zijn. De sfeer moet zowel herkenbaar als gevarieerd zijn: verschillende sferen gebruiken afhankelijk van doel en omgeving (van natuurlijk tot meer stedelijk). Sferen aangeven in het pad en per entree bankjes neerzetten & spelen. Rondje Weerwater is een goed voorbeeld (toegankelijk voor iedereen, gesloten pad, shared space).
 • Maak een goede mix van voorzieningen. Geef het water een functie: sup/ kano, maar geen bootjes of motorbootjes. Geef het amfitheater duidelijker aan. In de buurt van de Oosterdreef kan een ontmoetingsruimte komen met bankjes en een vaste tafel en een basketbalveldje. Maak een trap of bankjes in het talud, zodat er meer relatie met het water komt.
 • Begin bij de basis: leg eerst het rondje aan, dan pas ontwerpen met functies 
 • Richt de plekken in samen met de omwonenden (bijv: Havensingel Wierden, ontwerpen met de mensen uit de Wierden). Het is ook een goed idee om te beginnen met kleine projecten die in de loop der jaren veranderen: pilotlocaties om te zien hoe alles per gebied gaat werken. Biedt ruimte aan initiatieven en kleine evenementen: maak een groenveldje voor kleine bijeenkomsten. Koppel de initiatieven aan de buurt
 • Maak natuurlijk groen rondom Havensingel. We delen de Havensingel met de natuur. We moeten fietsers en voetgangers er netjes langs leiden. Bij aanleg van een fietspad goed nadenken over elektrische fietsen/ bromfietsers. Geen honden op het fietspad.
 • Als er iets bij het voedselbos wordt gedaan: ga dan in gesprek met de mensen daar. Het voedselbos is niet geschikt om door te fietsen.
 • Zoek de verbinding met de kustzone.

Beheer en onderhoud

Er zijn binnen de gemeenten afspraken gemaakt over het niveau van beheer en onderhoud. Hiervoor is in de gemeenteraad budget vastgesteld. We gaan Havenhart vernieuwen, daarom is er geld om extra dingen aan te pakken in de openbare ruimte. Wat zouden we de komende jaren moeten oppakken? Dit zijn de ideeën:

 • De bloemen langs de gracht blijven er na twee jaar niet mooi uit zien. Wanneer er ijs ligt, worden bloemen vertrapt als kinderen het ijs op gaan. Behoud de waterval behouden en voer onderhoud uit.
 • Verhoog het onderhoudsniveau van het centrum. Stel daarvoor extra geld ter beschikking. 
 • Zelfbeheer kan. Het gebeurt al op de Rozenwerf, Vliegerpark, Ambachtsmark (daar zitten bewoners niet altijd op 1 lijn). Er worden ook boomspiegels ingeplant door bewoners. Tips: bereid bewoners goed voor, maak goede afspraken. Een goed idee is om in Haven 4 schuren in te richten waar je materialen kunt lenen. Neem bij nieuwbouw ook zelfbeheer mee. Maak het juridisch mogelijk en regel officiele overdracht.
 • Verder zijn Havenaren kritisch over het onderhoud. De mooie plaatjes bij groen zorgden voor de opmerkingen: “mooi, maar hoe gaat het beheer hiervan worden, want dan blijft dit niet zo mooi.” Bij het thema beheer werd echter het beheer van groen niet als belangrijk punt genoemd. Hier lijkt dus een tegenstelling te zijn.

Ontmoetingsplekken

Havenaren willen meer ontmoetingsplekken, zowel in het centrum als in de wijken. We spraken over: Zit er verschil in wensen voor ontmoetingsplekken in het centrum, in een groene omgeving of in de wijk? Hoe moeten deze ontmoetingsplekken eruitzien?  

Een van de conclusies is: er kan een impuls gegeven worden aan bestaande ontmoetingsplekken:

 • De Havenkom is een belangrijke ontmoetingsplek, maar de havenhoofden zijn bij de herinrichting vergeten.
 • Goede Rede is ook een belangrijke ontmoetingsplek. De openbare ruimte voor de kerk en de Kerkbrug zou ook als zodanig ingericht kunnen worden, met bijvoorbeeld een terrasje en een bloementuin, beheerd door de kerk.
 • De bewegwijzering naar andere ontmoetingsplekken kan beter, zoals buurthuis AC Jan Steen.
 • Gek genoeg wordt de Brink wordt niet genoemd als ontmoetingsplek! Bij de Brink wil men de Bloembakken/ vergroenen. In het midden een reuzenboom.
 • Op het Marktplein is levendigheid belangrijk. Ook in de avond. Corrossia kan hier beter benut worden als centrale ontmoetingsplek. Maar dan moet er wel het een en ander verbeteren. Zoals een open entree met kleine luifel en mooi terras. Een toegankelijker avondprogramma, betere stoelen, een restaurantfunctie, en de exporuimtes kunnen gebruikt worden als cursusruimte.
 •  Het is trouwens ook belangrijk dat je bij ontmoetingsplekken goed je fiets kunt parkeren in een klem aub.

Tot slot wilden men dit ook nog even kwijt: Let op dat Haven goed toegankelijk is voor mindervaliden en slechtzienden. Zo is er een wens een voor openbaar toilet voor invaliden (in geen enkel restaurant in de Havenkom is een invalidentoilet). En kregen we de opmerking dat de Sluisgarage na de renovatie slecht bereikbaar is geworden voor ouderen vanuit Havenzicht.

Lees de uitkomsten van het dorpsgesprek over Bereikbaarheid & Parkeren

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen