Dit zeiden Havenaren over parkeren, groen en buitenruimte

07-02-2023
981 keer bekeken

Afgelopen tijd zijn Havenaren bevraagd over hoe zij hun Haven het liefst zien. Het ging over parkeren, groen en buitenruimte. Dit is wat er boven tafel kwam.

In het kader van Havenhart2.0, de vernieuwing in Haven, is het nu tijd om van visie naar uitwerking te gaan. En daar denken Havenaren over mee. Dat gebeurt enerzijds door speciale Havenadviseurs. Dit is een groep Havenaren die advies geeft over belangrijke onderwerpen zoals wonen, parkeren, bereikbaarheid, groen of het centrum van Almere Haven. Daarnaast vragen we álle Havenaren mee te denken over diverse onderwerpen. We hadden het in december en januari over parkeren, groen en buitenruimte.

We spraken mensen via straatinterviews, ommetjes door Haven, speciale Havenbezoeken, sociale media en online via deze website. In februari en maart gaan we het hebben over gebouwen en daarna over leven in Haven. Maar nu eerst alle uitkomsten over parkeren, bereikbaarheid en buitenruimte op een rij. Tijdens het dorpsgesprek op 14 februari worden de resultaten besproken. Je kan erbij zijn!

Parkeren

Een hot item! Havenaren en ondernemers zijn tegen het invoeren van betaald parkeren. Alleen als het gaat om bezoekers zegt een klein deel van de mensen niet tegen betaald parkeren te zijn (16%). 

Er is wel draagvlak voor andere parkeeroplossingen:

    • Centrale parkeerplek: Havenaren zijn wel voorstander van parkeren voor bezoekers op centrale plekken. Ongeveer de helft van de bezoekers is bereid om wat verder te lopen van een centrale parkeerplek naar de winkels of Havenkom. 
    • Bewoners met vergunning op straat, bezoekers betalen of gratis in parkeergarage
    • Sturen via tijdsduur: kort op straat, langer in garage

Veel Havenaren ervaren nu nog geen parkeerdruk. We verwachten wel dat het in de toekomst drukker wordt, omdat er meer Havenaren bij komen en we ook meer bezoekers verwachten.

Bereikbaarheid van het centrum

Havenaren, bezoekers en ondernemers zijn over het algemeen tevreden over de bereikbaarheid van het centrum. Jongeren vinden wel dat de bereikbaarheid per bus beter kan (teveel stops) en zouden het liefst een treinverbinding hebben naar Haven. De fietsbereikbaarheid kan beter. Het Havenhart is niet vanuit alle wijken van Haven goed met de auto te bereiken. Eenmaal in het centrum is het niet altijd makkelijk om de weg te vervolgen.

De vindbaarheid van Haven is op zich redelijk, maar kan verbeteren. Havenaren, bezoekers en ondernemers zien vooral heil in betere bewegwijzering naar het centrum en naar de parkeergarages. 

Het blijkt verder dat bezoekers vooral met de auto naar Haven komen (63%). Havenaren komen zowel met de auto (34%) op de fiets (32%) of te voet (27%).

Fietsen in Haven

Er is behoefte aan veilige fietsstallingen, hier vragen ook de leerlingen van de Meergronden om. Er waren veel opmerkingen over het onderhoud van de fietspaden. Dit kan beter zeggen mensen, net als de verlichting van fietspaden.

Er moet ook een goede fietsverbinding komen vanuit drie richtingen. Ook in het centrum moet de route worden verbeterd. De Havenkom moet openblijven voor fietsers, maar men ervaart wel overlast van wielrenners.

Afsluiten Havenkom voor verkeer

Ondernemers, Havenaren en bezoekers vinden de afsluiting van de Havenkom voor autoverkeer over het algemeen een goed idee. 75% van de respondenten uit Haven is het met de afsluiting eens, net als driekwart van de ondernemers.

Er is wel wat meer verdeeldheid over de periode van afsluiten. Zowel bij ondernemers, bezoekers als Havenaren die online reageerden, vindt een deel het een goed idee om de Havenkom alleen in de zomer dicht te houden.

Ondernemers hebben soms last met de bevoorrading. En bewoners van Havenzicht hebben zorgen over extra drukte in hun straat.

Gooimeerdijk

Er lijkt onder Havenaren een kleine meerderheid te bestaan voor het openen van de Gooimeerdijk. Een aantal ondernemers noemt het openen van de dijk ook als oplossing om de bereikbaarheid te verbeteren. De bewoners uit Overgooi die we spraken zijn hier echter niet voor. Er zijn vooral zorgen voor veiligheid van fietsers en wandelaars, geluidsoverlast en sluipverkeer.

Buitenruimte, het groene karakter

De wensen voor groen zijn divers: weelderig groen, bloeiend, strak, hoge bomen, lage bomen of ruigtes worden allemaal genoemd. Havenaren willen liever geen groen opofferen voor parkeren of woningen. Maar als het toch moet, dan is het Manifestatieveld een plek waar dat zou kunnen volgens Havenaren.

De voorkeur om wat hoger te bouwen zodat je meer ruimte over houdt voor groen of lager bouwen, is onbeslist (50/50).

De Singelgracht

Havenaren willen veel functies toevoegen langs de Singelgracht:

  • Havenaren willen vooral fietsen en wandelen. Het fietspad moet breed zijn en gescheiden van het voetpad. 
  • Men wil verblijfs- en ontmoetingsplekken.
  • Een trimparcours vindt een aantal Havenaren ook een goed idee, net als speeltoestellen voor kinderen.

Ook moet het een plek blijven voor dieren en planten.

Beheer en onderhoud

Veel Havenaren geven aan dat het onderhoud van groen beter kan. Ze zijn niet uitgesproken over wat er verbeterd moet worden. Er lijkt animo voor zelfbeheer van groen.

Gebruik van de openbare ruimte

De openbare ruimte wordt voor verschillende functies gebruikt. Er is niet één functie die Havenaren belangrijker vinden dan een andere. Havenaren ontmoeten elkaar vooral in de Havenkom. Ze willen graag ontmoetingsplekken op verschillende locaties. Sommigen pleiten voor centrale ontmoetingsplekken, anderen juist verspreid. Er is behoefte aan meer (groene) speelplekken voor kinderen.

Bedankt voor al jullie input!

Wil je meepraten over bovenstaande resultaten kom dan naar het Dorpsgesprek op 14 februari. Meld je wel even aan.

Je kan vanaf 7 maart meedenken over gebouwen.

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen