#Wat vindt Haven? Denk mee!

Bereikbaarheid en Parkeren dorpsgesprek

Hier kan je lezen wat Havenaren eerder zeiden over dit thema.

Wielrenners door de Havenkom

Het is een grote ergernis van veel Havenaren: wielrenners door de Havenkom. De Havenkom is onderdeel van een fietsronde door Flevoland. De wielrenners brengen levendigheid en zijn van harte welkom, maar ze veroorzaken soms ook onveilige situaties. Wat zouden we daaraan kunnen doen? Tijdens het dorpsgesprek zijn de volgende mogelijke oplossingen genoemd:

 • Breng de stoep terug in de Havenkom of perk de terrasuitbreiding in, zodat er weer een veilige route voor voetgangers is.
 • Biedt wielrenners een alternatieve route aan (vooral in de zomerperiode).
 • Breng hindernissen aan, denk aan slalomhekken.
 • Laat wielrenners beide zijden van de sluis gebruiken.
 • Of hou de situatie gewoon zoals het is – de wielrenners moet zich aanpassen.

Met de fiets naar het dorp

We willen de bereikbaarheid van het centrum verbeteren. Ook voor fietsers. Daarom is het idee om vanuit drie windrichtingen een duidelijke fietsroute aan te leggen en ook de route door het centrum te verbeteren. We vroegen tijdens het dorpsgesprek: hoe moeten deze routes lopen en hebben jullie tips om de fietsroutes te verbeteren? Dit is wat er is gezegd:

 • Plaats meer verlichting en verzorg de groenvoorzieningen beter om te zorgen voor meer sociale veiligheid.
 • Verbeter de verkeerssituatie en oversteekplaatsen voor fietsers/voetgangers bij de dreven.
 • Maak fietspaden breder i.v.m. wielrenners, e-bikes en wandelaars.
 • Trek de hoofdroute (‘t Oor – Westerdreef – Centrum) door naar de dijk.
 • Verbeter de verlichting in fietstunnels.
 • Geef fietsroutes in de wijken en van wijk naar wijk beter aan.
 • Er missen meer hoofdroutes door haven.
 • De situatie Steigerdreef/Noorderdreef is niet veilig.
 • Fiets situatie Sluis is niet veilig (te smal en 2 richtingsverkeer).
 • De brug in de Werven (Overhaal) is onoverzichtelijk.
 • De tunnel Achterwerf – Rietmeent is onoverzichtelijk.
 • Maak liever één duidelijke dan een heleboel verschillende fietsroutes.
 • Bewegwijzering is belangrijk, maar bij een heldere route is die minder van belang.
 • Sociale veiligheid gaat verder dan alleen verlichting en groen.
 • Maak extra fietsenstallingen voor leerlingen van de Meergronden.

De Havenkom afsluiten

Hier kan je lezen wat Havenaren eerder zeiden over dit thema. Het onderwerp tijdens dorpsgesprek was: Wat is de juiste periode voor het afsluiten van de Havenkom en welke maatregelen horen daarbij?  Dit is er gezegd:

 • Havenaren zijn positief over de afsluiting, maar het is wel het beste als de Havenkom het hele jaar door is afgesloten i.p.v. per seizoen, want dat geeft onduidelijkheid.
 • We moeten sluipverkeer door Havenzicht voorkomen door de weg af te sluiten bij beide torentjes.
 • Je kunt van Havenzicht ook eenrichtingsverkeer maken. Dat is al beter dan situatie nu. Maar liever beide routes dicht, zeggen omwonenden.
 • Zet de terrassen, plantenbakken en fietsenrekken zo neer dat er ruimte is om te wandelen.
 • Zorg voor parkeergelegenheid voor de Havenkom vanuit Westerdreef in een nieuwe garage of bij de Meergronden.

Wat we ook nog hoorden over de Havenkom is dat de bomen op het parkeerveld in de Havenkom voor overlast zorgen. De trap in de kom is gevaarlijk voor minder validen en kinderen. De Sluisgarage is niet meer toegankelijk (te voet) van beide kanten. En de ruimte op de sluis voor voetgangers is te krap, de voetganger moet daar de weg op.

Gooimeerdijk

Er lijkt een kleine meerderheid te zijn voor het openen van de Gooimeerdijk, zodat Haven beter bereikbaar wordt vanuit de oostkant (kant van Overgooi). Maar omwonenden en wandelaars hebben hun bedenkingen. Hier kan je lezen wat Havenaren eerder zeiden over dit thema. We vroegen tijdens het dorpsgesprek: Wat zijn de voor- en nadelen van het openen van de Gooimeerdijk, en zijn de nadelen eventueel op te lossen?

Dit is er gezegd:

 • Open de dijk en sluit hem aan op de weg richting de Stichtse Brug.
 • Sluit hem aan op de rotonde vanaf Oosterdreef.
 • Een goede aansluiting vanuit Overgooi maakt de bereikbaarheid naar het centrum makkelijker.
 • Gelieve sluipverkeer te voorkomen vanwege de woningen die er staan.

Parkeren

Hier kan je lezen wat Havenaren eerder zeiden over dit thema. De onderwerpen tijdens het dorpsgesprek waren: Waar zouden centrale parkeerplekken moeten blijven/ bijkomen?

En: parkeerregulering, hoe doen we dat? Dit is er gezegd over parkeerregulering:

 • De deelnemers aan het dorpsgesprek zien heil in de combinatie van gratis parkeren op centrale plekken of in een parkeergarage en het eerste uur gratis parkeren op straat, maar daarna betalen.
 • We zouden werknemers vriendelijk moeten vragen om elders te parkeren (bijvoorbeeld in een parkeergarage).
 • Het is een goed idee om bewoners ontheffingen te geven, waarvoor ze niet hoeven te betalen.
 • Het helpt om bezoekers goed te informeren over loopafstanden/-tijd en over waar te parkeren (zowel voor werknemers als voor winkelbezoekers).
 • Cameratoezicht in parkeergarages vergroot de sociale veiligheid. We moeten uitzoeken of dat kan in verband met privacy.
 • Regel goede plekken voor fietsparkeren zo dicht mogelijk bij de bestemming, dan nemen minder mensen de auto. En informeer over de locaties van fietsenstallingen.

Een andere oplossing die Havenaren zien zitten is dat bezoekers parkeren op een centrale parkeerplaats. We vroegen deelnemers aan het dorpsgesprek hoe we bezoekers daartoe kunnen verleiden en waar de centrale parkeeroplossingen zouden moeten komen. Dit is wat er is gezegd:

 • Lang en kort parkeren moet apart van elkaar.
 • Goed verwijzen naar parkeerplaatsen, inclusief beschikbare capaciteit.
 • Maak heldere looproutes naar het centrum, inclusief looptijd (ongeveer 5 minuten).
 • Mogelijke locaties zijn: bij de begraafplaats, evenemententerrein, Meergronden (niet via Voorstraat, maar via Westerdreef en oversteek busbaan bij Bivak), sporthal, Manifestatieveld (ontsluiten via Westerdreef en/of Gooimeerdijk-West met extra aandacht voor capaciteit Strandweg), parkeerterrein Schoolstraat.

 Veel Havenaren zien ondergronds parkeren als oplossing voor een toekomstig parkeerprobleem. Dat is een dure oplossing. Hoe kunnen we deze realiseren? Dit is wat er is gezegd over ondergronds parkeren:

 • Parkeren onder/boven nieuwe woningen, dat moet de ontwikkelaar oplossen. Dat moet de gemeente afdwingen via parkeernormen (voor bewoners).
 • Bewoners zouden 1 ontheffing per huishouden moeten krijgen voor parkeren op straat, de overige auto’s zouden ze moeten parkeren in een betaalde parkeergarage.
 • De bovenste parkeerlaag van de Brinkgarage zouden we moeten gebruiken voor bewoners en afsluiten met een slagboom.
 • Voor de Deltastraat moeten we een aparte parkeeroplossing bedenken.
 • Is ondergronds parkeren wel een goed idee? Elektrische auto’s zijn brandgevaarlijk.

Deelvervoer kan in de toekomst een oplossing zijn voor teveel auto’s in het Havenhart. Hoe kunnen we deelvervoer stimuleren? En is wat men daarover zei:

 • Er is geen behoefte aan deelvervoer onder de oudere generatie, wel de onder jongere generatie die bijvoorbeeld in Amsterdam werkt.
 • De deelscooters zijn succesvol, dus die meer aanbieden.
 • Faciliteer deelvervoer bij nieuwe woningen waar de jongere generatie gaat wonen.
 • De financiële constructie voor deelvervoer moet gunstig zijn.
 • Betrek grote werkgevers bij de planvorming. Zij hebben belang bij deelvervoer, want dat past bij duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven, het is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde en mensen die in diensten werken kunnen dan altijd van A naar B.

En verder werd er nog dit gezegd over Bereikbaarheid in het algemeen:

 • Jammer dat bus 328 weg is – nieuwe situatie is van bus 330 overstappen om richting Haven te kunnen.
 • De bereikbaarheid van de Laren en de Velden vanaf de Dreef moet beter.
 • De Steigerdreef is onveilig geworden.
 • Bij ’t Oor is het niet duidelijk waar voetgangers mogen lopen/oversteken langs het fietspad.
 • Reguleer de oversteekplaats voor voetgangers bij het Surfstrandje beter. Iedereen loopt nu langs de dijk en de situatie is onduidelijk.
 • Er moet aandacht zijn voor sociale veiligheid.

Lees ook de uitkomsten van het dorpsgesprek over Buitenruimte. 

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen