Je kan weer meedenken!Nu spant het erom, denk deze week mee over de drie ontwikkelrichtingen voor Haven. Lees meer
Submenu

Van visie naar programma naar omgevingsplan

Het komende half jaar werken we de Havenvisie verder uit in een concreter plan: het omgevingsprogramma. De Visie wordt zo publiek rechtelijk verankerd. Wat houdt dit precies in? We vroegen het Saskia Boekstal van de gemeente Almere. 

In de Havenvisie staat wat we met het Havenhart voor ogen hebben, in de uitvoeringsafspraken hoe we dat gaan doen. Maar om de plannen in de Havenvisie te kunnen uitvoeren, moeten ze planologisch worden vastgelegd in een omgevingsplan. En daarvoor wordt nu eerst een omgevingsprogramma gemaakt met daarin uitgangspunten op het gebied van gebouwen, openbare ruimte, bereikbaarheid en leven in Haven.

Wat staat er in het omgevingsprogramma?

Saskia Boekstal, Programmamanager Stedelijke vernieuwing Haven, weet daar uiteraard alles van. We vroegen haar om te beginnen een opsomming te geven van wat er allemaal in het omgevingsprogramma staat.
 
Saskia: “In het omgevingsprogramma beschrijven we waar we woningen willen bouwen en in welk volume. Ook stellen we concrete maatregelen vast om de bereikbaarheid van Haven te verbeteren en onderzoeken we wat de consequenties van deze ingrepen zijn. We zoeken uit hoe we de openbare ruimte het beste kunnen inrichten en houden daarbij rekening met het gebruik, het klimaat en de natuur. We beschrijven welke voorzieningen en maatregelen noodzakelijk zijn om het leven in Haven aangenaam te houden.
 
Denk aan het winkelcentrum, de horeca, de maatschappelijke voorzieningen, maar ook cultuur met evenementen, sport en recreatie. We onderzoeken wat de effecten van al deze ingrepen zijn op het milieu en de leefbaarheid. En we rekenen uit wat de kosten en baten zijn van alle voorgestelde ontwikkelingen in het Havenhart.”

“We doen dat in twee stappen: we leggen eerst de gemeenteraad een aantal ontwikkelrichtingen voor. Zij maakt hieruit een keuze. Op basis van deze ontwikkelvariant schrijven we het omgevingsprogramma. Dit programma wordt daarna uitgewerkt in een omgevingsplan.” 

Planning

Hoe zit het met de planning? Saskia: “We starten naar verwachting dit najaar met het betrekken van alle Havenverbondleden en hun achterban, de stakeholders en Havenaren. Dit om op te halen hoe zij kijken naar al deze vraagstukken. De ontwikkelingen worden dan vóór de zomer van 2023 voorgelegd aan de raad.”

Lopende projecten

Kunnen lopende projecten, zoals de Havensingel/Singelgracht ondertussen wel gewoon doorgaan? “Terwijl we het omgevingsprogramma maken en het daarna juridisch vastleggen in het omgevingsplan, hoeven we niet te wachten met de uitvoering van ideeën of projecten,” zegt Saskia. “Alleen soms betekent het dat er in sommige gevallen nu geen passende bestemming is voor een project. Uiteindelijk zijn visie, beleid en het juridische kader helemaal weer op orde als het omgevingsplan gereed is.”

Betrokken Havenaren

Denken Havenaren weer mee? “Zeker! We willen zoveel mogelijk Havenaren betrekken bij het maken van het omgevingsprogramma. Het begint allemaal met het in gesprek gaan met de omgeving. Havenaren, ondernemers in Haven en bezoekers kunnen op verschillende manieren deelnemen aan het gesprek. Dat kan bijvoorbeeld heel makkelijk via de website www.havenhart2punt0.nl. Dit is als platform ingericht om ideeën en meningen te verzamelen. Verder hebben de Havenadviseurs en er worden ook gesprekken op straat gevoerd. We gaan ook op bezoek bij bepaalde doelgroepen zoals de huurdersvereniging. Voor iedereen bestaat wel een mogelijkheid om mee te doen.”

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen