Een blik terug én vooruit in Haven

22-03-2024
274 keer bekeken

De vernieuwing zet door. Er is vorig jaar best veel gebeurd in Haven. Sommigen dingen zie je heel duidelijk, zoals de terrasoverkapping in Havenkom bijvoorbeeld. Maar ook achter de schermen is hard gewerkt. In dit artikel geven we een terugblik en kijken we vooruit.

Terrasoverkapping in de Havenkom

Zoals je hebt kunnen zien en ervaren: de Havenkom is de afgelopen jaren flink aangepakt. Wat hier pas nog aan toegevoegd is, zijn de terrasoverkappingen. Je hebt er zelf misschien al onder gezeten met een lekker drankje. Door de overkapping kan je nu ook lekker ´buiten´ zitten als het regent en het biedt schaduw als de zon schijnt. Leuk weetje: de terrasoverkapping in Haven is de grootste in zijn soort in de Benelux.

Het centrum leeft

De samenwerking tussen ondernemers in het centrum, BIZ Promenade Haven, is in volle gang. Door het vertellen van de vaak bijzondere verhalen achter de ondernemingen (storytelling) kijken bewoners nu met een positievere blik naar de ondernemers. Maar ook buiten Haven hebben de verhalen effect. Mensen uit het hele land komen naar de Glutenvrije bakker om inkopen te doen!

Ook zijn er afgelopen jaar verschillende evenementen georganiseerd zoals de Biomarkt en de gezellige Winterfair. Het Zomer in Haven festival trok afgelopen jaar maar liefst 30.000 bezoekers.

Naast een winkelmanagers is er vorig jaar ook een centrummanager aangesteld. Deze gaat in samenwerking met de vastgoedeigenaren proberen een Vastgoed BIZ op te zetten zodat ook op het gebied van vastgoed meer kan worden samengewerkt en afgestemd. Hier zijn al verkennende gesprekken voor geweest.

Het centrum wordt nog mooier

Ons centrum in Haven wordt steeds mooier. Kijk naar de Marktgracht en Kerkgracht. De straten zijn groener, de verlichting is beter, al met al ziet het er echt veel beter uit dan voor de vernieuwing. Havenaren zijn er erg blij mee. Jij ook?

Hier blijft het niet bij. Ook de overgang Havenkom/Kruisstraat/Markt wordt verbeterd. Hier is afgelopen jaar een ontwerpkader voor opgesteld. Voor het Busplein wordt gewerkt aan een inrichtingsplan. Dit gebeurt in een samenwerking tussen de gemeente, woningcorporatie de Alliantie en een aantal ondernemers. In 2024 wordt begonnen met de uitvoering van de plannen.

Singelgracht rijgt parels aan elkaar

De Singelgracht komt ook van de grond. Vorig jaar zijn kleine voorbereidende stappen gezet. De eerste parel, het eilandje Leemwierde, is in voorbereiding. Er is in 2022 onderzoek gedaan naar hoe dit eilandje een fijne plek wordt om naar toe te gaan. Via een enquête zijn Havenaren gevraagd om mee te denken. Met deze input is het ontwerp eind vorig jaar door ontwerpers en de onderzoekers van AERES Hogeschool afgemaakt. Binnenkort is er een bewonersavond over het ontwerp. De uitvoering van de werkzaamheden zijn later dit jaar.

Dit jaar wordt het mogelijk een echt rondje te maken langs de parels van de Singelgracht, met bruggetjes waar dat nodig is. Steeds als er aan de Singelgracht iets gaat gebeuren, zoals bijvoorbeeld het bouwen van Binnenhaven, verbeteren we ook het groen. En zorgen we ervoor dat er fijne plekken komen aan het water: echte pareltjes in Haven!

Bewonersinitiatieven groeien en bloeien door Aanpakkers

Havenaren gaan steeds meer zelf doen. Dan zijn bewonersinitiatieven belangrijk. En die zijn er in Haven! Het collectief Aanpakkers zorgt ervoor dat zij kunnen groeien en bloeien. Vorig jaar is de projectensite van de Aanpakkers  live gegaan op de website van de Havenaar. Het is nu beter zichtbaar wat er in Haven allemaal gebeurt voor en door bewoners. Verder hebben zij een netwerkbijeenkomst gehad en tijdens de “Maak wat van je Dorp dag” was er vanuit de Aanpakkers een prijsvraag voor bewonersinitiatieven. Denise Oexman won de wedstrijd met haar initiatief “maalTIJD met mij”. Haar plan is om te koken voor oudere Havenaren. Ze brengt de maaltijden persoonlijk langs. Ze neemt dan vooral ook even de tijd voor een praatje of om een spelletje te spelen. Zij krijgt een financiële bijdrage en advies van andere Aanpakkers om haar initiatief goed van start te laten gaan.

Havense ideeën uitgevoerd

Een van de ideeën om Havenaren meer het heft in eigen hand te geven, was een fonds met geld voor Havenaren waarbij zijzelf bepalen wat ze met dat geld doen. Een groepje Havenaren is daarmee aan de slag gegaan en zo ontstond het Haven Idee. Twee winnende ideeën van de “Maak wat van je dorp Dag 2022” zijn vorig jaar uitgevoerd: een Keti Koti feest en een buurt Graffiti project in een fietstunnel. Haven Idee kreeg vorig jaar in totaal 62 ideeën binnen. Hiervan kregen 51 ideeën een bijdrage uit het fonds. In 2023 heeft Haven Idee samen met de Aanpakkers de Maak wat van je Dorp Daggeorganiseerd.

Havenaren gaven advies

In het kader van heft in eigen hand, heeft Haven sinds 2022 ook Havenadviseurs. Afgelopen jaar hebben zij twee adviezen gegeven. Het eerste advies ging over hoe het dorpse karakter van Haven eruit kan zien. Het tweede advies ging over wonen in woonzones: “Waar in Almere Haven zijn mogelijkheden om nieuwe woningen te maken, door te bouwen, op te toppen of te verbouwen (van bedrijfsruimte naar woonruimte), op welke manier moeten die woningen gebouwd worden en voor welke doelgroep zouden die woningen dan geschikt moeten zijn?” Beide adviezen zijn overhandigd aan de gemeente en het Havenverbond.

Dit jaar vindt er een wisseling van de wacht plaats. De ene helft van de Havenadviseurs wisselt en de andere helft gaat door. Zo krijgen ook andere Havenaren de kans om advies uit te brengen over thema’s van het Havenverbond. De Havenadviseurs gaan in 2024 drie adviezen uitbrengen.

Wonen in Haven

Wonen is een belangrijk thema in de vernieuwing van Haven. Er moeten meer woningen komen, met name voor jongeren en ouderen. En ook zorg moet hier een plekje in krijgen. In dit kader is al een mooi project opgeleverd: woonzorgproject De Leemwierde. Met dit project wordt tegemoetgekomen aan de grote vraag naar betaalbare huurwoningen voor bijvoorbeeld senioren en mensen die zorg nodig hebben. De koopwoningen zorgen voor meer diversiteit in het aanbod aan woningen in de wijk.  

Soms is het niet nodig om iets nieuws te bouwen. Het transformeren van (leegstaande) panden is dubbele winst: het levert woningen op en het ziet er een stuk beter uit! Een mooi voorbeeld hiervan zijn de patiowoningen aan de Marktgracht. En kijk eens naar de oude apotheek, dat zijn nu acht appartementen geworden, speciaal voor jongeren en ouderen.

Meedenken?

Je kan nu helpen meedenken hoe we Haven op de kaart zetten. In het voorjaar wordt jullie mening gevraagd over de ontwikkelrichtingen voor Haven.

Blijf op de hoogte via onze website, de nieuwsbrief, Facebook en Instagram.

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen