Bouwen in Haven, waar doen we dat en wie bepaalt dat?

03-05-2023
697 keer bekeken

Er komen 2500 nieuwe broodnodige woningen in Haven, met name voor jongeren en ouderen. Waar willen we die, wie denkt er mee en wie beslist?

Wat staat er in de Havenvisie over woningen?

In de Havenvisie over het thema wonen staat dat in Haven genoeg plek moet zijn voor jong en oud om in Haven te wonen, dat het centrum levendig blijft en dat het groene en dorpse karakter behouden blijft.

Om aan bovenstaande wensen te voldoen, komen er de komende jaren zo’n 2500 nieuwe woningen in Haven bij, vooral voor ouderen, starters en jongeren. Dat is nodig, want Havenaren willen niets liever dan in Haven blijven. Meer bewoners in Haven zorgen ook voor meer klanten voor winkels, horeca en voorzieningen. Dat is weer nodig om het centrum levendig te houden.

Waar komen deze nieuwe woningen dan?

Voor een groot deel van deze woningen is al een plek gevonden, zoals bijvoorbeeld de woningen aan de Kruisstraat en in de kustzone. Voor zo’n 700 tot 1000 woningen zoeken we een nog een geschikte locatie. We gaan woningen toevoegen op verschillende plekken in Haven: in het centrum, langs de dijk, in de kustzone, op de te transformeren bedrijventerreinen, langs de Singelgracht en op een paar plekken in de overige woonwijken.

Nieuwe woningen kunnen op verschillende manier gerealiseerd worden:

 • door transformatie, zoals een bedrijfspand verbouwen tot woningen
 • door oude woningen of panden te slopen en er meer woningen voor terug te bouwen
 • door te bouwen op plekken in de stad die nu nog leeg zijn

Tot slot staat in de visie ook dat we sociale huur, huur- en koopwoningen beter willen mengen.

Wie bepaalt waar gebouwd gaat worden?

Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of een locatie bebouwd kan worden of niet. Dat is een publieke taak, omdat er veel verschillende belangen zijn die hierbij meespelen. Denk aan het belang van mensen die al lang op zoek zijn naar een huis, het belang van ondernemers die meer klanten nodig hebben om te kunnen voortbestaan, maar ook het belang van omwonenden die wellicht een ander uitzicht krijgen. Het goed afwegen van die belangen hoort bij het politieke proces.

Maar we willen wel weten hoe Havenaren denken over de locaties voor nieuwbouw. Zodat de gemeenteraad die meningen kan meewegen in hun besluit. Daar dachten we in het dorpsgesprek samen over na. Wat zijn mogelijke locaties? Wat zijn voor- en nadelen van bouwen op deze locatie?

In de gesprekken met Havenaren zijn veel locaties genoemd. Ook de organisaties uit het Havenverbond hebben er ideeën bij.

Lees wat Havenaren vinden van Bouwen in Haven.

Hoe nu verder?

Er zijn dus al veel mogelijke locaties genoemd, maar het betekent niet dat daar dan ook echt gebouwd wordt. Er zijn nog heel wat stappen te zetten:

 1. Omgevingsprogramma:
 • Op basis van de gesprekken op straat en online, de uitkomsten van de dorpsgesprekken en onderzoeken door externe bureaus, formuleren experts oplossingen per thema. In het geval van gebouwen betekent dit dat de experts een lijst maken van criteria waarmee zij alle genoemde locaties kunnen beoordelen.  
 • Tijdens een bijeenkomst met raadsleden, het Havenverbond en de Havenadviseurs leggen experts de oplossingen per thema naast elkaar. Ze geven input voor een aantal ontwikkelrichtingen. In deze varianten staan ook de beoogde bouwlocaties genoemd.
 • De richtingen presenteren we aan Havenaren. In een online enquête kunnen ze hun mening hierover geven. Ook het Havenverbond en de Havenadviseurs geven een advies.
 • De ontwikkelrichtingen worden, samen met de adviezen, voorgelegd aan de gemeenteraad. Die maakt een keuze welke variant in een omgevingsprogramma wordt opgenomen.
 1. Omgevingsplan:
 • Het omgevingsprogramma wordt verder uitgewerkt in een omgevingsplan. Op het omgevingsplan kunt u inspreken. In het omgevingsplan is straks vastgelegd op welke locaties gebouwd mag worden.
 1. Omgevingsvergunning
 • Voordat een bouwlocatie echt bebouwd kan worden door bijvoorbeeld een woningcorporatie, moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Tegen de omgevingsvergunning kan ook formeel bezwaar worden gemaakt.

 

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen via deze website, de nieuwsbrief, Facebook en Instagram.

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen