Nieuwe Havenadviseurs aan boord

29-05-2024
44 keer bekeken

Afgelopen week zijn de Havenadviseurs gestart met hun volgende adviesronde. Er doen 9 nieuwe Havenadviseurs mee. In totaal zijn er nu 18 Havenadviseurs uit alle delen van Haven.

Waarom werven we nieuwe Havenadviseurs?

De eerste groep Havenadviseurs heeft al 3 adviezen uitgebracht in 1,5 jaar tijd. Daarom wisselt de helft van de groep. Zij maken plaats voor een nieuwe lichting met frisse ideeën. De andere helft van de Havenadviseurs zorgt voor continuïteit en blijft nog eens 1,5 jaar erbij. 

Waarover adviseren de Havenadviseurs?

De Havenadviseurs geven samen drie keer per jaar advies over belangrijke onderwerpen zoals wonen, parkeren, bereikbaarheid, groen of het centrum van Almere Haven. In eerdere adviesrondes werd duidelijk dat niet alles kan wat Havenaren zouden willen. We moeten keuzes maken. Experts en de gemeente hebben daarom drie verschillende manieren (ontwikkelrichtingen) bedacht om Haven te vernieuwen. Zo’n ontwikkelrichting is een pakket aan oplossingen. Hierin staat bijvoorbeeld waar nieuwe woningen kunnen komen en waar bezoekers en bewoners straks parkeren. De Havenadviseurs geven in deze ronde advies over de ontwikkelrichtingen.

Hoe brengen de Havenadviseurs advies uit?

De Havenadviseurs gaan eerst voor zichzelf bepalen wat zij voor advies willen geven. Daarna komen alle Havenadviseurs bij elkaar en maken ze één gezamenlijk advies. Dat overhandigen de Havenadviseurs zelf aan de gemeente. Ook het Havenverbond brengt een advies uit. Daarom gaan de adviseurs ook met hen in gesprek om te kijken of ze samen kunnen werken. Daarna gaan onder andere deze twee adviezen naar de gemeenteraad. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad welke ontwikkelrichting - of een aangepaste versie - wordt uitgewerkt in een omgevingsprogramma - een aanpak voor de toekomst van Almere Haven.

Meer informatie over de Havenadviseurs vind je via deze link. 

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen