Het Havenspel is gespeeld!

14-12-2023
446 keer bekeken

Zo’n 50 Havenaren, Havenadviseurs, leden van het Havenverbond, een gemeenteraadslid én wethouder speelden het Havenspel. En dat leverde in twee sessies goede input voor concrete plannen.

Het Havenspel werd gespeeld in de Goede Rede. Op de vloer lag een hele grote kaart van Haven. Op deze kaart konden teams huizen bouwen, groen toevoegen, parkeerplaatsen maken, binnentuinen en nog veel meer. Elk team speelde voor een eigen gebied en met een eigen uitdaging.

Aan de slag met dilemma´s

De gebieden waren: Dijk & Kustzone, het centrum, bedrijventerreinen & wijken en de Singelgracht. Elk gebied kent zijn eigen dilemma´s en daar gingen de teams mee aan de slag. Team Singelgracht moest bijvoorbeeld woningen toevoegen maar tegelijk willen we het gebied juist groen houden. Havenaren hebben eerder aangegeven dat zij hier ook wel een rondje willen kanoën. Extra woningen betekent trouwens ook extra parkeerplaatsen. Los dat maar eens op.

En hoe verbind je het centrum met Kustzone en de Dijk? Dit dilemma werd onder de loep genomen door het team Dijk & Kustzone. Verbind je met fysieke ingrepen of juist door het organiseren van activiteiten, of allebei?

Zo had elk team zijn eigen opgaves.

Spelen met fietspaden, huizen en parkeerplaatsen

Het spel werd groots gespeeld. Speelstukken van huizen, fietsenstallingen, parkeerplaatsen, binnentuinen, bruggen, wandelpaden en meer, werden op het bord geplaatst, verschoven en soms ook weer weggehaald. Er werd ook nagedacht hoe we woonconcepten, veiligheid en speelplekken een plek geven. Het leverde al met al een uitgebreid overzicht op met vernieuwingen voor heel Haven.

Terwijl de teams met de stukken op het bord hun plannen aangaven, werden de ideeën gelijk getoetst door een planeconoom. Een plan kon zo direct doorgerekend worden. Ook werd uitgelegd wat een plan betaalbaar of juist duur maakt. Zo kost het bijvoorbeeld veel geld om een pand te slopen en maakt de aanleg van extra parkeerplaatsen de woningbouwplannen duur.  

Experts

Als een team klaar was, werd het plan door experts van de gemeente beoordeeld. Zij vertelden wat ze juist wel en niet goed vonden en gaven ook aan wat waarschijnlijk wel of niet mogelijk is. De plannen werden ook à la minute getoetst aan wat Havenaren eerder dit jaar hebben gezegd.

Let op: Waar straks echt woningen komen, wie dat bepaalt en welke stappen er worden gevolgd lees je in het artikel: Bouwen in Haven, waar doen we dat en wie bepaalt dat?

Het spel is gespeeld, wat nu?

De uitkomsten van het Havenspel helpen, net als de uitkomsten van de participatie, om ontwikkelrichtingen voor Haven te maken. Elke ontwikkelrichting biedt een pakket van oplossingen en maatregelen voor de toekomst van Haven. Komend voorjaar vragen we Havenaren naar hun mening over de ontwikkelrichtingen. Hierna neemt de gemeenteraad een besluit. De door de raad gekozen ontwikkelrichting werken we uit in een omgevingsprogramma. Het programma vormt daarna de basis voor de juridische vertaling naar het omgevingsplan (het vroegere bestemmingsplan).

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen