Hele verslag Wat Vindt Haven

21-07-2023
378 keer bekeken

Weet je nog? Havenaren dacht intensief mee over verschillende thema´s in Haven. Je kan nu het uitgebreide verslag hiervan inzien dat aan de gemeenteraad is gegeven.

Havenhart2.0 is de vernieuwing van het hart van Haven. Daarvoor is in 2019 een visie gemaakt. Daarin staat dat we een levendig centrum willen, woningen toevoegen, maar het groene en dorpse karakter willen behouden. Om de plannen concreet te maken was eerst nog een goed gesprek nodig met de bewoners van het oudste stadsdeel van Almere.

Van december 2022 tot april 2023 spraken we, in opdracht van het Havenverbond (Zorggroep Almere, Ymere, VMCA, Almeerse Scholen Groep, Leger des Heils, De Alliantie, Goede Stede, Gemeente Almere, De Schoor, Kwintes, GGD Flevoland en ondernemers- organisatie BIZ), met 24.000 Havenaren over verschillende thema´s.

Havenaren over vier thema´s

We spraken over: bereikbaarheid & parkeren, buitenruimte, gebouwen en leven in Haven. Dat deden we op verschillende manieren: online vragenlijsten, ommetjes, straatinterviews, we gingen op bezoek bij organisaties en organiseerden koffieuurtjes in Corrosia. Zo haalden we 1.100 meningen op.

Om meer de diepte in te gaan met de opgehaalde meningen, hielden we dorpsgesprekken. Daar gingen we in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Ook lieten we door onderzoeksbureaus bij verschillende thema’s deskundig onderzoek uitvoeren.

Op de website kan je lezen wat er allemaal is gezegd: Verslag Wat vindtHaven?

En nu?

Nu gaan experts van de gemeente met alle input van Havenaren en de professionele onderzoeken aan de slag om per thema mogelijke oplossingen te formuleren. Daarna leggen ze de thema’s naast elkaar. Hieruit komt een aantal ontwikkelrichtingen.

Na de zomer leggen we deze ontwikkelrichtingen aan Havenaren voor. Je kan dan online, op straat of tijdens een bijeenkomst aangeven wat je goed en minder goed vindt aan de verschillende varianten. Ook de Havenadviseurs en het Havenverbond geven advies.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad welke ontwikkelrichting wordt uitgewerkt in een omgevingsprogramma - een uitgewerkt plan voor de toekomst van Almere Haven.

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen