Uitkomsten dorpsgesprek 18 april: Gebouwen en Leven in Haven

03-05-2023
816 keer bekeken

In de Goede Rede waren verschillende ruimtes ingericht om te praten over Gebouwen & Leven in Haven. 42 mensen dachten actief mee en kwamen met oplossingen! Lees de verslagen.

Waarom een dorpsgesprek?

In de Havenvisie 2020-2040 staat onder meer dat we een levendig centrum willen met woningen voor jong en oud. Bovendien willen we het dorpse en groene karakter behouden. En: Havenaren denken mee over de uitvoering van de plannen, net als ze dat deden bij het maken van de visie.

De uitvoering van de visie is inmiddels gestart. Sommige plannen konden we meteen uitvoeren, andere moeten we eerst verder uitwerken en planologisch vastleggen. Voor de uitwerking vragen we Havenaren mee te denken. Dat deden ze de afgelopen maanden voor: Parkeren & Bereikbaarheid, de BuitenruimteGebouwen en Leven in Haven.

Tijdens het dorpsgesprek bespraken we de input van Havenaren op de onderwerpen Gebouwen & Leven in Haven. Samen probeerden we deze informatie om te zetten in oplossingen. Havenaren gingen in gesprek met experts over de verschillende deelonderwerpen. We delen de uitkomsten hieronder.

Uitkomsten dorpsgesprek

In de Goede Rede waren verschillende ruimtes ingericht om te praten over Gebouwen & Leven in Haven. 42 mensen dachten actief mee en kwamen met oplossingen!

Lees de verslagen over gebouwen in Haven

Lees de verslagen over Leven in Haven

Hoe nu verder?

Experts en de gemeente gaan alle input verwerken in oplossingen per thema. Dit pakket met mogelijke oplossingen gaat dan naar het Havenverbond, de Havenadviseurs en de raadsleden. Hier komen drie mogelijke ontwikkelrichtingen uit voor Haven. Deze worden dan weer besproken met Havenaren, online. Wat hier uitkomt, plus een advies van het Havenverbond en van de Havenadviseurs, gaat naar de gemeenteraad die uiteindelijk een besluit neemt.

In het artikel: Bouwen in Haven, waar doen we dat en wie bepaalt dat? lees je meer over de aanpak met betrekking tot bouwen in haven en wat de vervolgstappen precies zijn.

 

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen