Havenhart2.0 van toekomstverhaal naar uitwerking

04-11-2021
202 keer bekeken

Woorden worden daden. Op 3 november 2021 hebben de leden van het Havenverbond de gezamenlijke afspraken bekrachtigd om tot en met 2024 te werken aan de vernieuwing van Haven. Zij gaan zich inzetten voor 13 projecten in deze periode.

Op 3 november 2021 hebben de leden van het Havenverbond de gezamenlijke afspraken bekrachtigd om tot en met 2024 te werken aan de vernieuwing van Haven. Zij gaan zich inzetten voor 13 projecten in deze periode. Sommige van deze projecten zijn al volop in de uitvoering, zoals de Havenkom-vernieuwing. Andere projecten moeten nog starten, zoals de ontwikkeling van het water dat door diverse wijken heengaat, tot een ‘Singelgracht’.

Het ondertekenen van de gezamenlijke afspraken maakt het Havenverbond verantwoordelijk dat de projecten ook echt tot uitvoering komen, in samenwerking met Havenaren.

Het Havenverbond, hoe zat het ook alweer?

Even het geheugen opfrissen, wat was het Havenverbond ook alweer? Het Havenverbond bestaat uit allerlei organisaties in Haven: woningbouwverenigingen De Alliantie, Ymere en Goedestede, en uit Zorggroep Almere, GGD Flevoland, gemeente Almere, Leger des Heils, Kwintes, De Schoor, Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale Almere, Almeerse Scholengroep en de Ondernemersvereniging BIZ Promenade Almere Haven.

Een visieteam, het Havenverbond en Havenaren zijn in 2019 aan het werk gegaan. Hier is een toekomstvisie en uitvoeringsplan uit ontstaan voor de toekomst in Haven.

En nu gaat het Havenverbond, ook samen met Havenaren, daadwerkelijk aan de slag met de uitvoering van die plannen. Het doel is dat Haven met zijn eigen kwaliteiten vernieuwd wordt, en ook voor nieuwe generaties Havenaren, een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is.

13 projecten tot en met 2024

Bij het uitwerken van de 13 projecten spelen Havenaren een belangrijke rol. Het Havenverbond let steeds goed op of de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Maar ook of ze het gewenste effect hebben, en zij sturen bij wanneer nodig.

De vernieuwingsprojecten die je gaat tegenkomen in Haven, zijn:

  • Havenkom-vernieuwing,
  • investeringen in het centrum,
  • diverse projecten waar Havenaren zelf meer aan zet zijn,
  • bij de plek van De Meergronden: een nieuw schoolgebouw, wegveranderingen en woningen,
  • uitwerking van het idee van een Singelgracht,
  • een leerwerkcentrum voor Havense jongeren,
  • meer, andere woningen en meer gemixte wijken,
  • mogelijk maken van langer thuis wonen als er zorg nodig is.

Download het hele document Uitvoeringsafspraken Aanpak 2020 – 2024

Iedereen draagt bij

Het principe van het Havenverbond is dat iedereen wat bijdraagt. Dit is wat de leden zeggen over hun bijdrage:

Bas Bonhof, Zorggroep Almere: “Ik wil vooral het initiatief in de Leemwierde noemen, waarmee we echt een bijdrage willen leveren aan dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.”

Egbert Dekker, De Alliantie: “Wij werken samen met de Zorggroep om wonen en zorg mogelijk te maken, maar dragen ook bij aan een aantrekkelijk centrumgebied, aan onder meer het plein van de bushalte en terrasoverkappingen in de Havenkom.”

Ivo Hoppe, Goedestede: “Wij werken onder andere met De Alliantie samen om de appartementen langs de Kerkgracht en Markt te gaan renoveren.”

Hilde van Garderen, gemeente Almere: “Ik wil de Havenkomvernieuwing natuurlijk inbrengen, en ook andere investeringen in het centrum. Maar ik ben vooral blij dat er weer vertrouwen ontstaat, ook omdat er zichtbare resultaten zijn. En deze samenwerking van het Havenverbond draagt daar aan bij.”

Gijs Roelofsen, GGD Flevoland: “Preventieve gezondheid is verweven in alle vernieuwingsprojecten en kennis daarover brengen wij in. Daarnaast zijn we ook erg enthousiast over een initiatief van Havenaren zoals Haven Idee, omdat we de betrokkenheid van bewoners belangrijk vinden.”

Kim Ronner, Ymere: “Wij werken actief mee aan een mooi digitaal systeem dat alle gewenste veranderingen in de beschikbare woningen in Haven de komende jaren in kaart brengt. Bovendien gaan wij toevoeging van woningen in het centrum onderzoeken.”

Luc Tanja, Leger des Heils: “Met het project Thuis in de wijk, een samenwerking tussen zorg- en woningorganisaties, beogen we mensen uit de wijk waar iets mis is gegaan, binnen de wijk op de rit te houden.”

Jerzy Soetekouw, VMCA: “Wij zijn een soort uitzendbureau in de stad om mensen bij elkaar te brengen. ‘Held in huis’ is iets dat wij inbrengen, dit is een initiatief waar vrijwilligers af en toe de taken van een mantelzorger overnemen.”

Tom Bourez, Kwintes: “Wij brengen vooral het project Gewoon Thuis in, dat we samen met andere partijen uitvoeren. Het is een project om mensen die uit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen goed te begeleiden.”

Herbert Griffioen, De Meergronden (ASG): “Een nieuw schoolgebouw willen wij echt een centrum van de buurt maken en streven er naar om het van de ochtend tot de avond open te hebben, en daar mensen te verbinden.”

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen