Eigen Tijd voor mantelzorgers

07-09-2021
28 keer bekeken

Als je altijd voor iemand anders zorgt, is het fijn om af en toe even tijd voor jezelf te hebben en helemaal fijn als je met anderen ervaringen kan delen. En daar is ruimte voor, in Corrosia, elke eerste dinsdag van de maand.

Veel zorg komt nu en in de toekomst nog meer, neer op mensen in de omgeving of de wijk. Mensen zullen langer thuis blijven wonen en komen, na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, ook sneller weer naar huis. Vrijwilligers, zorginitiatieven in de wijk en buurtinitiatieven, vangen dit op. Maar het zijn ook vaak mensen in de omgeving of familieleden, ook wel mantelzorgers genoemd, die deze taak op zich nemen. En dat is soms best zwaar. Maar mensen staan niet alleen.

“We merkten dat er behoefte was aan contact tussen mantelzorgers, om ervaringen te delen. Er waren wel initiatieven voor mantelzorgers maar niet iedereen kan degene voor wie hij of zij zorgt, alleen laten. Bij Eigen Tijd, hoeft dat ook niet, zij kunnen gewoon meekomen. Naast één of twee professionals zijn altijd twee of drie vrijwilligers aanwezig die zich over hen kunnen ontfermen,” vertelt Anne Hendrikx, medewerker van VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale in Almere).

Geen schaamte

Anne: “Soms wordt er luchtig gebabbeld over koetjes en kalfjes maar net zo vaak gaat het over, soms schrijnende, dingen die de mantelzorgers meemaken in hun thuissituatie. Het is fijn om dan met mensen ervaringen te delen die in hetzelfde schuitje zitten en er zonder schaamte over te kunnen praten.”

“Het werkt bovendien twee kanten op, mensen vinden steun en wij signaleren sneller problemen als die er zijn. Daar kunnen we dan direct op inspelen omdat we onder andere samenwerken met Zorggroep Almere. Dat werkt gewoon ontzettend goed.”

Langskomen zonder drempel

Eigen Tijd is een samenwerking tussen VMCA, de Schoor en Zorgroep Almere en in 2017 gestart in de Stedenwijk. Daarna is Eigen Tijd langzaam uitgebreid tot vier locaties in Almere en dus nu ook in Haven. Het idee is dat iedereen een plek vlakbij huis heeft.

Eén keer per maand staat de deur in Corrosia twee uur lang open voor alle mantelzorgers die behoefte hebben aan een gesprek. Anne: “Je mag altijd langskomen en hoeft dit ook niet van tevoren te melden, dat hoefde alleen in Coronatijd. We willen de drempel zo laag mogelijk houden zodat mensen hun verhaal kwijt kunnen. We zien dat ze daarna toch een stukje lichter de deur uitgaan.”

Corrosia, open inloop op elke eerste dinsdag van de maand tussen 10:00 uur en 12:00 uur.

Zorgen voor elkaar in Haven

Dit artikel is onderdeel van de reeks `Zorgen voor elkaar in Haven’. Deze reeks laat verschillende “informele zorg-initiatieven” zien. Informeel betekent dat het zorg is die buiten de reguliere gezondheidszorg valt. Dit soort initiatieven vormen een belangrijke spil in Haven, en in heel Nederland, omdat in de toekomst zorg veel meer thuis gegeven wordt, of in de wijk. Mensen zullen langer thuis blijven wonen en gaan sneller weer naar huis na een opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling. Zorgen voor elkaar heeft dan ook een belangrijke plek in de Visie 2040 en aanpak 2020-2024 voor Haven. De initiatieven in deze reeks, zijn onmisbaar voor Haven en daarom lichten we ze graag uit.

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen