100.000 euro per jaar voor ideeën van Havenaren voor Haven

21-06-2021
30 keer bekeken

In de Visie voor 2040 staat: ‘Havenaren meer zelf aan zet’. Hoe dan? Bijvoorbeeld met 100.000 euro. Dit geld is bestemd om uit te geven dóór Havenaren vóór Havenaren. Laat deze pot met geld niet liggen en werk mee aan de uitwerking!

Dit jaar al

Havenaren doen graag dingen zelf en in de Visie 2040 staat dat Havenaren in de nabije toekomst meer zelf aan zet zijn. Het Havenverbond stelt daarvoor 100.000 euro per jaar beschikbaar. Havenaren kunnen, en moeten, zelf bepalen wat ze daarmee doen. Als het maar iets is dat goed is voor Haven. Kortom, een mooie kans om ideeën voor kleine én grote dingen, ook daadwerkelijk uit te voeren. Dit jaar al!

Maar eerst is het zaak het ‘fonds’ daadwerkelijk op te zetten, ook dit gebeurt uiteraard door Havenaren. Want het is dus niet de gemeente, De Schoor of de VMCA die dit doet, de bal ligt echt bij de bewoners. Deze organisaties zijn trouwens wel beschikbaar voor advies. En álle leden van het Havenverbond werken actief mee om dit fonds breed onder de aandacht te brengen van hun klanten, huurders, patiënten etc. in Haven.

Dit zijn de ideeën voor de uitwerking tot nu toe

Een klein groepje Havenaren heeft afgelopen najaar al nagedacht over het reilen en zeilen van dit fonds. Hieronder lees je hun eerste ideeën voor de uitwerking, wat vind jij?

Geld voor grote en kleine initiatieven

Het moet mogelijk zijn om zowel kleine als grotere initiatieven van de grond te krijgen. Dus er komt een minimum-aanvraaghoogte van b.v. 100 euro voor kleine initiatieven in de buurt, maar een aanvraag van 30.000 euro kan ook. Mee eens?

Een aanvraag moet niet te ingewikkeld zijn

Een belangrijk uitgangspunt is dat ideeën laagdrempelig kunnen worden ingediend: weinig papierwerk of ingewik­kelde voorwaarden. Ook is ter sprake gekomen of er één keer per jaar een moment is voor aanvragen en selectie, of dat dit gedu­rende het jaar kan. Wat vind jij?

Een stichting met een brede vertegenwoordiging aan mensen

De conclusie is vrij snel getrokken dat dit initiatief een stichting als organisatievorm nodig heeft. Voor zowel bestuur, als adviesraad, ambassadeurs en de raad is behoefte aan een brede vertegenwoordiging uit Haven: kleuren, leeftijden, wijken, inkomens etc. Dat weerspiegelt Haven, maar moet er ook voor zorgen dat heel veel verschillende Havenaren het gevoel hebben dat het Havenfonds van hen is. Sluit jij je aan?

Hoe bereik je iedereen met een goed idee?

Communicatie speelt een belangrijke rol. Een website werd niet meteen als aantrekkelijk gezien, maar is wellicht ook niet te vermijden. Er is een voorkeur voor een live-event en/of ideeënbussen waarbij je ideeën kunt aanmelden, en een event waar je ideeën kunt pitchen. Bestaande social media en huis-aan-huis flyers is ook genoemd.

Een Havenfonds dat geen Havenfonds heet

En er is gebrainstormd over de naam, want de naam Havenfonds viel niet erg in de smaak. Havenkado, Bruisend Haven, Haven doet, Haven leeft, Haven in Actie, zijn namen die opkwamen. Heb jij een beter idee voor een naam?

Wanneer??? Nu!

De ambitie is om te zorgen dat de eerste uitvraag en selectie/toewij­zing van ideeën al in 2021 plaatsvindt. Maar daarvoor moet alles eerst wel vorm krijgen en daar zijn enthousiaste Havenaren voor nodig!

Laat deze pot met geld niet liggen en denk mee

Heb jij zin en goede ideeën om dit fonds samen met andere Havenaren in goede banen te leiden, aarzel dan niet en stuur een mailtje naar havenhart2.0@gmail.com

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen