Meergronden en Bivak pas af rond 2027! Waarom dan pas?

27-07-2021
42 keer bekeken

Er komt een nieuw schoolgebouw en dat is een kans om de hele kavel, plus Bivak én het gebied eromheen aan te pakken. En ja, dat duurt lang. Waarom? Dat lees je hier, een kijkje achter de schermen bij de vernieuwing van Haven.

Het nieuwe schoolgebouw zal waarschijnlijk klaar zijn in 2025, als dit er staat, op de plek waar nu de gymzalen staan, dan wordt gestart met de rest van de kavel. Omdat de Meergronden-kavel zoveel relatie heeft met de rest van het gebied, is in de Visie & Aanpak voor Haven gekozen om het omliggende gebied ook gelijk aan te pakken. Het gebied Meergronden-Bivak te zien als een verbindend geheel, helpt om alles goed op elkaar aan te sluiten en af te stemmen. Het gaat dan om: de school, verkeer & parkeren, maatschappelijke voorzieningen, woningen en groen. Daar zijn dus heel wat partijen bij betrokken. Op dit moment is gestart met de Meergronden, we geven een kijkje in het proces.

Een nieuwe school in een aantrekkelijk centrum

Het oude gebouw is niet langer houdbaar en er moest dus een nieuwe school komen. De ASG heeft nagedacht voor ongeveer hoeveel leerlingen de school zal moeten zijn en voor welke onderwijsvormen het toekomstige gebouw geschikt moet zijn.

De gemeente zag ook in dat vernieuwing nodig is en heeft hier vorig jaar geld voor gereserveerd. De gemeente financiert namelijk de bouw terwijl de ASG het onderhoud voor zijn rekening neemt.

Er is gelijk besloten niet, zoals eerder wel gebeurde, de school als opzichzelfstaand project te beschouwen. Dit is namelijk een uitgelezen kans om ook het gebied eromheen aan te pakken. Het uitgangspunt is dat er meer maatschappelijke functies in het gebied komen, de nieuwe middelbare school bijdraagt aan versterking van de sociale structuren in het gebied, er nieuwe woningen bijkomen, de openbare ruimte aantrekkelijker wordt, er andere parkeer- en verkeeroplossingen komen, er meer groen komt en de grachten aantrekkelijker worden. Dit alles begint bij de school.

Plannen maken

Het geld is toegezegd, dus de Meergronden kan van start. Dat betekent eerst definitieve plannen maken. Dit begint met een programma van eisen. Hierin wordt duidelijk om exact hoeveel leerlingen het gaat en welke onderwijsvormen precies ruimte gaan krijgen in het nieuwe gebouw. Deze twee thema´s, en anderen uiteraard, bepalen hoe het ontwerp gaat worden ingestoken. De school heeft hiervoor een projectleider Bouw aangesteld en een projectleider Onderwijsprogramma. Zij werken nu, samen met de school aan het programma van eisen.

De bouw kan de ASG uitbesteden aan de gemeente, via de afdeling Vastgoed. Zij nemen dan de leiding in het bouwproces. Voor het zover is, moeten er eerst afspraken worden vastgelegd over hoe je dit samen aanpakt. Daar is de ASG nu met de gemeente over in conclaaf. Dit kost tijd.

Wat in ieder geval wel besloten is, dat de school op plek van de oude gymzalen komt. Zo hoeven de leerlingen niet naar een ander gebouw tijdens de verbouwing. Dit scheelt namelijk miljoenen. Als de nieuwe school af is, dan kan de oude school worden gesloopt en begonnen worden met de bouw van onder andere woningen op de Meergronden. Dus voordat de hele kavel af is, duurt dan nog minstens een jaar of anderhalf.

Het gebied eromheen

Zoals al eerder gezegd, wordt de school niet gezien als een eilandje in Haven. Het ASG staat in het centrum van Haven en zal daar dus ook verbindingen mee aangaan, zowel fysiek als sociaal, door aanpassingen in de straten en door sociale verbindingen.

Veel mensen klagen bijvoorbeeld dat op het moment dat je onder Bivak doorloopt, je eigenlijk uit het centrum gaat. Het stukje van daar naar de school lijkt op een soort achterkant, een non-plek. Dat gaat veranderen. Er zijn meer van dat soort achterkanten/non-plekken in het centrumgebied rond Meergronden en Bivak. Dit voelt onprettig om doorheen te lopen en soms zelfs onveilig. Dit wordt meegenomen in de aanpak van het gebied.

Net als het feit dat je met de auto vanuit de westkant het centrum niet kan bereiken, de verbinding tussen de Brinkgarage en Bivak bestaat niet met de auto. Ook hier wordt over nagedacht samen met het bedenken van betere parkeeroplossingen.

Het centrum heeft meer bezoekers nodig. Meer woningen in het gebied helpen daarbij, bovendien zijn nieuwe woningen sowieso hard nodig. We kijken met elkaar waar dan precies nieuwe woningen bij zullen komen. Op de Meergronden-kavel komen die er sowieso maar waar kan het nog meer?

En dan nemen we gelijk de Singelgracht mee. Die wordt aantrekkelijker gemaakt en voegt daarmee kwaliteit toe, bijvoorbeeld aan het groen in Haven. Verder zal de school ook buiten de schooltijden open zijn voor ontmoeting. Denk aan verbinding tussen jong en oud, een aanbod voor de jeugd buiten school om, en samenwerking met jongerenwerk.

Pand Bivak

Het pand Bivak wordt opnieuw ontwikkeld met behoud van de monumentale karakteristieken die dit oud politiebureau rijk is. De gemeente heeft het pand gekocht en zal volgend jaar een uitvraag doen voor een ontwikkelaar.

De 5 ambities

Er zijn vijf (hoofd)ambities bepaald. Dit zijn ze:

  1. Groen: het gebied Meergronden-Bivak krijgt een groen karakter.
  2. Sport en beweging voor iedereen staat voorop; sport­faciliteiten van de school zijn open voor de buurt.
  3. Het schoolgebouw is van 8 tot 22 uur open en is multifunctioneel: er is ruimte voor ontmoeting, leren en werken voor scholieren, bewoners en creatieve ondernemers.
  4. De crux voor de ontwikkeling van dit gebied zit in het maken van slimme combinaties en in het realiseren van multi-inzetbare ruimtes binnen een gebouw.
  5. Benut en maak gebruik van ruimtes die er al in Haven zijn en leg ook verbindingen tussen de verschillen­de delen van Haven en specifiek het centrumgebied.

Planning

De nieuwe school is hopelijk in 2025 af en dan kan de oude school gesloopt worden. Ergens in 2026 wordt dan gestart met de bouw van woningen op de kavel. In de tussentijd wordt gewerkt aan de rest van het gebied om de beschreven ambities uit te werken en te realiseren. Het uitwerken van plannen vraagt ook om gesprekken met de buurtbewoners en juridische voorbereiding. Blijf op de hoogte via de website, de nieuwsbrief, onze Facebook-pagina en Instagram.

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen