Bouwplannen voor het Veerhuys, een update

25-04-2021
40 keer bekeken

In oktober kon je lezen over de plannen voor Het Indisch Veerhuys. Dit is een onbedoelde vernieuwing, want op die plek was geen woningbouw bedacht tussen nu en 2040. Maar de voorbereiding voor een aanpassing van bestemmingsplannen op basis van de nieuwe visie, worden nu pas gemaakt.

Veel bewoners hebben destijds bezwaar ingediend omdat zij het niet eens zijn met de plek van het beoogde appartementengebouw. Hoe nu verder?

Oorspronkelijke bouwplan

In het bouwplan, waarvoor vorig jaar een bouwaanvraag is ingediend, wordt uitgegaan van een 20 meter hoog gebouw op de locatie waar nu Het Indisch Veerhuys gebouw staat. Dit plan paste net niet helemaal in het bestemmingsplan, alleen de afwijking was zo klein dat de gemeente een vergunning moest geven. Maar… het gebouw zou het directe zicht op het Gooimeer wegnemen voor een aantal bewoners van het Havenhoofd en daar was bezwaar tegen.

De gemeente heeft toen het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de eigenaar van Het Indisch Veerhuys en te vragen of er een alternatief plan bespreekbaar was, ondanks dat de eigenaar het recht had zijn plan uit te voeren. De eigenaar was bereid mee te denken en de afgelopen periode is onderzocht of een andere locatie voor dit nieuwe bouwplan haalbaar is. Met een paar direct betrokkenen uit Havenhoofd is hierover ook mondeling gesproken.

Afspraken nieuwe bouwplannen

Met de eigenaar van Het Indisch Veerhuys heeft de gemeente afgesproken dat het huidige Veerhuys-gebouw verbouwd óf gesloopt en nieuwgebouwd, kan worden. De hoogte zal dan niet hoger zijn dan die van het huidige gebouw. Dat is ongeveer 4,5 meter. Het geplande appartementgebouw van 20 meter (begane grond plus 5 verdiepingen) hoog wordt dan verplaatst naar de andere kant van het Havenhoofd, vlakbij de vuurtoren.

Dit kan de gemeente mogelijk maken door die grond (locatie 1) te verkopen. Het idee hierbij is dat de eigenaar zo nog steeds ongeveer zijn oorspronkelijke plan kan uitvoeren, maar dat de bewoners van Havenhoofd niet met hun balkons tegen de appartementen aankijken. Gezien de nadelen van de oorspronkelijke plannen, vindt de gemeente de alternatieve plannen toch beter passen voor de bewoners en tegelijk ook passen bij de rechten van de eigenaar.

Update december 2021

HBA Ontwikkeling gaat toch niet bouwen op aan het Havenhoofd maar op een alternatieve locatie, het Olympiakwartier. Zij hebben bij de gemeente aangegeven daar toch voor open te staan. Ze houden nu nog hun recht om te bouwen op de plek van Veerhuys, maar daar zullen ze geen gebruik van maken.

De bouwvergunning is formeel opgeschort tot december 2022, ervan uitgaande dat de nieuwe locatie in Olympiakwartier dan helemaal gereed is.

Er wordt ook een procedure gestart om een monument te maken van de plek.

Afbeeldingen

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen