Title Image

Winkelstraatmanager zet centrumgebied op de kaart

Winkelstraatmanager zet centrumgebied op de kaart

Er gebeurt veel om het centrum van Almere Haven aantrekkelijk en gezellig te maken. Zo willen de centrumondernemers samen gaan werken in de vorm van een BIZ, wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om de verlichting aan te passen en komt er een uitbreiding van de Vomar en wordt de Sluisgarage opgeknapt. Daarnaast is sinds 2018 een winkelstraatmanager actief om het centrum van Haven weer op de kaart te zetten.

 

De winkelstraatmanager heeft de specifieke taak om samen met centrumondernemers en vastgoedeigenaren levendigheid en reuring in het centrum te vergroten. En leegstand terug te dringen. Sinds 2018 is René Verwillegen de nieuwe winkelstraatmanager van Haven. Zijn voornaamste taak is om het gebied aantrekkelijker te maken. Er moeten meer mensen naartoe komen die ook nog eens langer blijven. Hij doet dit door zich te focussen op beleving.

Een aantrekkelijk centrum

Een belangrijk onderdeel is het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. Er wordt bijvoorbeeld op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar het beter bereikbaar maken van het centrumgebied voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Eerder zijn de zes verschillende soorten prullenbakken teruggebracht naar één soort. Dit en andere acties dragen bij aan de beleving van het gebied.

Samen met ondernemers

René organiseert als winkelstraatmanager regelmatig ondernemersavonden. Het doel van deze avonden is ondernemers met elkaar in contact te brengen en samen te praten over ondernemerskwaliteiten. Dit werkt goed. René: “Door deze ondernemersavonden ontstaan nieuwe synergiën en buddysystemen. Ondernemers willen elkaar helpen en meer samenwerken.”

Promenade Almere-Haven

Het winkelgebied van Almere Haven dat zich uitstrekt van de Brink tot en met de Havenkom heeft veel potentie. René: “In Haven zijn de meesten zelfstandigen gevestigd in verhouding met andere winkelcentra in Nederland. Onder de vlag Promenade Almere-Haven zet het centrumgebied zich op de kaart in de regio.” Binnenkort komt de volledige website online met een plattegrond met alle winkeliers in het winkelgebied. Wil je alvast een kijkje nemen? Dat kan via https://www.promenade-almerehaven.nl/

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!