Title Image

Vernieuwing van de Sluis parkeergarage sneller en met extra’s

Vernieuwing van de Sluis parkeergarage sneller en met extra’s

Het pand van de Vomar voordeelmarkt en de Sluis parkeergarage wordt vernieuwd. Eerder schreven we hier al een artikel over. De planning voor de werkzaamheden voor de vernieuwing van de Sluisgarage is versneld. Dit omdat het onderdeel uitmaakt van de Visie 2040 waarin staat het centrum op korte termijn compacter, aantrekkelijker en levendiger te maken. Wat gaat er precies gebeuren? En wanneer?

Garage voelde voor veel Havenaren onprettig

In het najaar van 2019 is uitvoerig gesproken met veel Havenaren over de Visie 2040. Een steeds terugkerend onderwerp van gesprek waren de parkeergarages in het centrum van Haven. Deze worden door veel Havenaren als onveilig en onprettig ervaren. Ze worden gezien als oud en donker van binnen en lelijk van buiten. Er moest hoognodig iets gebeuren. De Sluisgarage zou in het kader van het bouwen aan en rond het Vomar-pand, dan ook al worden opgeknapt door de gemeente. Maar nu, in het kader van de Visie 2040 en de opgave ‘investeren in Marktstraat/Kruisstraat’ wordt dit versneld en wordt er extra geïnvesteerd in kleuren en verlichting. De garage wordt ook veiliger en duurzaam.

Deze afspraak is gemaakt in het Havenverbond waar, naast 10 andere partijen, ook de ondernemersvereniging en de gemeente zitten. De vernieuwing van de Sluisgarage wordt nog dit jaar gestart. De voorbereidende werkzaamheden zijn al aangekondigd in een bewonersbrief.

Trappenhuizen binnen, klimplanten, meer verlichting, andere kleuren

Aan de buitenzijde van de parkeergarage worden verschillende ingrepen gedaan. Zo komen de externe trappenhuizen nu binnenin het pand, met glazen wanden. De portiersloge aan de voorkant gaat weg omdat deze niet meer wordt gebruikt. Er wordt momenteel onderzocht of het haalbaar is om een personenlift met glazen liftschacht te maken, aan de kant van de Vomar. De garage wordt vergroend en verduurzaamd door het aanbrengen van klimplanten en zonnepanelen boven op het dak.

De binnenzijde van de garage krijgt andere kleuren, nieuwe parkeervakken, meer (led)verlichting gevoed door de zonnepanelen en een andere rijroute. Door al deze veranderingen krijgt de garage een open en veilige uitstraling. Het wordt vriendelijker en toegankelijker. In verband met de veiligheid wordt ook nog de beveiliging door middel van camera’s onderzocht.

Om de centrumkleuren, van Promenade Haven, een herkenbare plek te geven is een glazen scherm, al dan extra uit te lichten, opgenomen in de uitgang richting het centrum (Vomar).

Wanneer wordt wat gedaan?

Vanaf medio oktober 2020 wordt gestart met de werkzaamheden. De trappenhuizen worden één voor één gesloopt, zodat de garage toegankelijk blijft voor bezoekers. De betonelementen uit de trappenhuizen worden mooi hergebruikt in de vloeren van de garage. Er is asbest aanwezig, maar niet zo veel. Dit wordt natuurlijk zorgvuldig weggehaald.

Na de sloopwerkzaamheden worden betondelen hersteld, daarna vindt het schilderwerk plaats en wordt de nieuwe verlichting aangebracht. De oplevering van de nieuwe parkeergarage, waar je overigens gratis kan parkeren, wordt verwacht in het derde kwartaal van 2021.

Zo ziet het er straks uit

 

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!