Title Image

Van basisschool naar 20 betaalbare seniorenwoningen

Van basisschool naar 20 betaalbare seniorenwoningen

Aan de Hofmark 271, waar vroeger basisschool de Dubbeldekker stond, komen 20 betaalbare seniorenwoningen. In samenspraak met de buurt is gekozen voor laagbouw.

Een betrokken bewoners bouwgroep

Tijdens het participatietraject hebben buurtbewoners en mogelijke toekomstige bewoners in een ‘bewoners bouwgroep’ meegewerkt aan het plan. De naam De Deining is bijvoorbeeld door een buurtbewoner aangedragen. Het is een verwijzing naar de school die sinds 1979 op de plek stond, nog vóór de Dubbeldekker.

Zo’n tien van de woningen worden toegewezen aan de betrokken bewoners die zich verenigd hebben in bouwgroep de Deining. Het is aan hen (en andere toekomstige bewoners) om na hun verhuizing naar De Deining, te verkennen wat zij met elkaar willen afspreken en hoe zij elkaar kunnen helpen en ondersteunen in het ouder worden. De achter de woningen gelegen openbare groene ruimte (van de gemeente), maakt het in ieder geval mogelijk om veel bewonersideeën te realiseren.

De overige tien woningen worden verhuurd via WoningNet Almere. Bij de woningtoewijzing krijgen mensen van 55 jaar of ouder die een grote woning (in De Marken) achterlaten voorrang. Deze woningen komen dan vrij voor bijvoorbeeld jonge gezinnen die nu heel moeilijk een woning kunnen vinden.

De Deining is een project van woningstichting GoedeStede. Meer informatie is vanaf november 2020 te vinden op de website van GoedeStede.

Wat levert het op voor Haven?

Er is behoeft aan betaalbare woningen voor senioren in Haven. Veel mensen wonen nu in een te grote woning en zouden graag verhuizen, maar wel binnen Haven. Deze 20 woningen zijn daarom hard nodig. Vrijgekomen woningen bieden door doorstroming ruimte aan mensen die een eengezinswoning zoeken en die nu heel moeilijk kunnen vinden.

Planning

Naar verwachting start de bouw dit najaar 2020. De woningen worden dan medio 2021 opgeleverd.

 

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • Kustzone

    In het hele kustgebied ten westen van de haven komen meer woningen en wordt veel meer een recreatiegebied voor iedereen. Ook wordt met een park een mooie verbinding gemaakt met het centrum.

  • De nieuwe Meergronden, een plan

    Het gebouw van de Meergronden staat er inmiddels ruim 40 jaar en voldoet niet meer aan de eisen voor modern onderwijs. Tijd voor vernieuwing dus! En dit is hoe het zou kunnen worden.

  • Van basisschool naar 20 betaalbare seniorenwoningen

    Aan de Hofmark 271, waar vroeger basisschool de Dubbeldekker stond, komen 20 betaalbare seniorenwoningen. In samenspraak met de buurt is gekozen voor laagbouw.