Title Image

Onverwacht plan voor Veerhuys

Onverwacht plan voor Veerhuys

De ontwikkelaar die het Indisch Veerhuys-pand kocht, verraste deze dagen bewoners en gemeente met een vergunningaanvraag voor een appartementengebouw op de plek van het voormalige restaurant. Er was vorig jaar contact geweest met de gemeente met een idee voor een hoge toren. Dat paste niet in het bestemmingsplan en werd geweigerd; de gemeente heeft toen bovendien aangeraden om het maken van de visie voor Haven af te wachten. Nu is er een nieuw plan, waarvoor bij de gemeente vergunning werd aangevraagd en de gemeente heeft die aanvraag, zoals gebruikelijk, bekend gemaakt. Daarop hebben veel bewoners bezwaar ingediend.

Het plan is een appartementengebouw van zes verdiepingen. Dat past bijna in het bestemmingsplan, op een klein stukje na, dat is te hoog. De gemeente moet zich houden aan het bestemmingsplan en als het daar inpast of wordt ingepast, kan de gemeente een eigenaar van grond of van een pand een vergunning niet weigeren. Ook moet ook het Waterschap naar de aanvraag kijken, in verband met de waterveiligheid.

Relatie met nieuw ontwerp Havenkom

Het Havenverbond heeft in mei de Visie 2040 voor Haven vastgesteld en daarna is de gemeente, samen met de horeca, meteen gestart met één van de 13 opgaven die zijn gekozen voor de periode tot 2024, namelijk: vernieuwing van de Havenkom. Er wordt druk geschetst en binnenkort zijn de eerste schetsen te bekijken in de Havenkom en worden reacties gevraagd. Dat zijn schetsen, en dus geen definitief ontwerp.

Het is wel duidelijk dat het uitzicht ter hoogte van restaurant Bij Brons richting het Gooimeer, zou verdwijnen als deze appartementen worden gebouwd. De Havenkom zou nog verder ‘dicht’ gemaakt worden en het is een overweging waard om te kijken of dat anders kan.

Wat nu?

Als de ontwikkelaar zijn plan aanpast en het past wel precies in het bestemmingsplan, én het Waterschap heeft geen bezwaren, dan moet een vergunning worden gegeven. Dat zijn de regels waaraan de gemeente zich moet houden als de gemeente geen eigenaar is van een pand of van grond.

De gemeente is op verzoek van wethouders Hilde van Garderen (stedelijke vernieuwing) en Maaike Veeningen (grondbeleid) wel aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn die meer aansluiten bij de Havenkom. De gemeente zal eventuele mogelijkheden bespreken met de eigenaar.

Wordt vervolgd.

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • Winkelstraatmanager zet centrumgebied op de kaart

    De winkelstraatmanager heeft de specifieke taak om samen met centrumondernemers en vastgoedeigenaren levendigheid en reuring in het centrum te vergroten.

  • Kustzone

    In het hele kustgebied ten westen van de haven komen meer woningen en wordt veel meer een recreatiegebied voor iedereen. Ook wordt met een park een mooie verbinding gemaakt met het centrum.

  • De toekomst voor Ambachtsmark

    Een gevarieerd gebied met woningen, bedrijven, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte, voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeersstructuur. Dit staat in de net vastgesteld gebiedsvisie voor de Ambachtsmark.