Title Image

Ontwerpfestival de Grienden

Ontwerpfestival de Grienden

De gemeente Almere en woningcorporatie GoedeStede organiseerden een Ontwerpfestival op vrijdag 4 oktober. Op dit festival konden bewoners ideeën inbrengen voor de toekomst van wonen, groen, energie, samenleven en zorg.

 

De Grienden is een van de prettigste woonbuurten in Almere. Bewoners beoordelen hun buurt boven gemiddeld goed. Zij geven aan gehecht te zijn aan hun buurt en voelen zich betrokken bij hun buren. Woningstichting GoedeStede is eigenaar van de woningen in de Grienden. Aan de woningen van GoedeStede wordt de komende jaren groot onderhoud gedaan. De gemeente Almere, woningstichting GoedeStede en bewoners willen graag dat ontwikkelingen in de buurt bijdragen aan het behoud van de huidige kwaliteiten maar ook bijdragen aan groei en verbetering waar dit mogelijk is. GoedeStede en de gemeente willen dat de ‘nieuwe’ Grienden een buurt wordt waar iedereen prettig kan blijven wonen en samenleven en dat er, waar mogelijk, gebruik wordt gemaakt van duurzame energie.

Ook kijken GoedeStede en de gemeente Almere of een aantal gebouwen in de directe omgeving, die op termijn vrijkomen (zoals onder andere het gezondheidscentrum) een andere bestemming kan krijgen. Misschien biedt dit mogelijkheden voor nieuwe woningtypen en/of nieuwe voorzieningen in de buurt.

“Het ontwerpfestival is speciaal bedacht om samen met buurtbewoners na te denken over de toekomst van de Grienden. Het brengt hopelijk discussies op gang over “hoe word ik oud? En wat gaan mijn buren doen?” – Han van Diepen – Manager Vastgoed GoedeStede

De gemeente en GoedeStede organiseerden hiervoor een Ontwerpfestival op vrijdag 4 oktober. Op dit festival konden bewoners ideeën inbrengen voor de toekomst van wonen, groen, energie, samenleven en zorg. Zo leverden bewoners belangrijke bouwstenen voor het uiteindelijke plan voor de Grienden.

Wat levert het op voor Haven?

Bewoners in de Grienden denken samen na over de toekomst van de Grienden. Dit levert een prettige en toekomstbestendige woonbuurt op.

Wanneer?

Het Ontwerpfestival vond plaats vanaf 16.00 uur op Basisschool IKC de Regenboog. De opgehaalde ideeën, dienen als input voor de uiteindelijke visie.

 

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • Verbouwing in woonzorgcentrum De Overloop 

    Het gebouw voldeed qua inrichting en functionaliteit niet meer aan de huidige behoeftes en eisen. Zo waren de woningen bijvoorbeeld te klein om goed met een rollator of rolstoel uit de weg te kunnen. Tijd voor verbouwing...

  • Vernieuwen Vomar en Sluis parkeergarage

    De panden waar nu de Vomar voordeelmarkt en de Sluis parkeergarage inzitten, worden vernieuwd. Het idee is dat de Vomar kan uitbreiden, kantoren veranderen in woningen, de parkeergarage verbetert en er extra woningen worden gebouwd achter de garage.

  • De nieuwe Meergronden, een plan

    Het gebouw van de Meergronden staat er inmiddels ruim 40 jaar en voldoet niet meer aan de eisen voor modern onderwijs. Tijd voor vernieuwing dus! En dit is hoe het zou kunnen worden.