Title Image

Marktgracht: transformatie van 4 winkels naar 9 patiowoningen

Marktgracht: transformatie van 4 winkels naar 9 patiowoningen

Sinds laten we zeggen een jaar, ziet de Marktgracht er allesbehalve gezellig uit. Er liggen hopen ongeopende post in de portieken van de leegstaande winkelpanden en spinnenwebben markeren de etalages. Het hele rijtje staat al een tijd leeg. Daar gaat wat aan gebeuren: voormalige winkels worden patiowoningen.

Door onder meer de sluiting van het ING-kantoor op Marktgracht 55 kwam er aanzienlijk minder publiek op de Markgracht. Hierdoor was een gedeelte van deze gracht niet langer aantrekkelijk voor winkeliers. De pandeigenaren stuurden daarom aan op een transformatie. Door winkels naar woningen te verbouwen ontstaat uiteindelijk een compacter en sterker winkelgebied, daarbij wordt Markgracht gezien als een aantrekkelijke locatie om te wonen.

Bouwstijl past bij de omgeving

Het transformatie-plan is opgesteld door Architect Petra Diesfeldt, in opdracht van MHM Onroerend Goed. Petra maakt het plan in overleg met de gemeente Almere en woningcorporatie Ymere, vastgoedeigenaar van de bovengelegen appartementen aan de Markgracht. Het worden moderne patiowoningen die door de bouwstijl goed passen bij de bestaande omgeving. De achtergevel reikt precies tot de grens waar de publieke ruimte begint, daardoor verdwijnt de onoverzichtelijke situatie van schuurtjes en achterplaatsjes. De woningen hebben verder ramen en dakterrassen die grenzen aan het parkeerterrein, beide ingrepen komen het gevoel van veiligheid ten goede.

Door de transformatie ziet het er straks weer een stuk gezelliger uit aan de Marktgracht.

Broodnodige woningen

Almere Haven heeft meer dan voldoende eengezinswoningen en deze negen nieuwe luxe patiowoningen zijn daarom meer dan welkom voor bijvoorbeeld starters in de vrije sector. Dit bevordert namelijk de doorstroming; jonge stellen die bijvoorbeeld nu in een eengezinswoning wonen, maken zo ruimte voor gezinnen. Starters met een redelijk ruime bestedingsruimte zijn ook goed voor het centrum, zij geven geld uit in de winkels en horeca en dat zorgt voor blije ondernemers en een levendig centrum.

Naar verwachting zullen de bouwactiviteiten starten in de loop van oktober 2020, de oplevering van de appartementen wordt verwacht in het derde kwartaal 2021.

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • Park Uithof gaat veranderen

    Het middendeel van het park wordt een eiland waarop Jeugdland Haven zich vestigt. Het noordelijk deel van het park verandert in een voedselbos. In het overgebleven deel komen uitkijkheuvels met mooie bomen en watergangen.

  • Kustzone

    In het hele kustgebied ten westen van de haven komen meer woningen en wordt veel meer een recreatiegebied voor iedereen. Ook wordt met een park een mooie verbinding gemaakt met het centrum.

  • Ontwerpfestival de Grienden

    De gemeente Almere en woningcorporatie GoedeStede organiseerden een Ontwerpfestival op vrijdag 4 oktober. Op dit festival konden bewoners ideeën inbrengen voor de toekomst van wonen, groen, energie, samenleven en zorg.