Title Image

Het Tuinhuis, bewoners beslissen samen

Het Tuinhuis, bewoners beslissen samen

Haven heeft veel extra woningen nodig, ook dit is onderdeel van de vernieuwing. Een voorbeeld van zo´n nieuw project is het Tuinhuis. Bijzonder was dat de bewoners elkaar al konden leren kennen voordat het eind 2017 werd opgeleverd.

Sinds een paar jaar worden er diverse nieuwe woningen gerealiseerd in De Wierden. De meeste hiervan worden geleverd door woningcorporaties Ymere en met name door De Alliantie. Veel van deze woningen zijn voor Havenaren die willen doorstromen naar een kleinere woning maar wel in de buurt willen blijven wonen, zoals bijvoorbeeld ouderen. Op die manier komen de eengezinswoningen juist weer vrij voor nieuwe gezinnen. Als iemand weggaat, worden sociale huurwoningen ook nog steeds verkocht of als vrije sector huurwoning verhuurd. Zo ontstaat meer diversiteit in de bewonersgroep.

Samen beslissen

Een voorbeeld van zo´n nieuw project is het Tuinhuis. Bijzonder was dat de bewoners elkaar al konden leren kennen voordat het eind 2017 werd opgeleverd. De Alliantie heeft de woningen namelijk al in een vroeg stadium aangeboden en zocht voor het Tuinhuis specifiek bewoners die zich samen met hun buren actief wilden inzetten voor een prettige woonomgeving. In drie werkgroepen werden afspraken gemaakt over het schoonhouden van het gebouw, de inrichting van de tuin en woon- en leefregels.

Met deze proef wilde de corporatie onderzoeken wat huurders belangrijk vinden en hoeveel regie zij willen hebben op hun eigen woonomgeving. Gebiedscoördinator Jos Derissen: “We zien dat als huurders daar meer invloed op hebben, zij hier beter mee omgaan. Hoe er bijvoorbeeld wordt schoongemaakt, wanneer en door wie is eigenlijk meer een zaak van de bewoners. Het is dus een logische stap dat zij meer te zeggen hebben.” Jos: “Ook is het gelukt om de woningen te verdelen op basis van de voorkeuren van de bewoners en daar ben ik heel trots op.”

Oud en jong kris kras door het gebouw

Twaalf van de 27 woningen zijn beschikbaar gesteld aan senioren, zodat zij kunnen doorstromen naar een kleinere woning en hun woning beschikbaar komt voor een gezin. Jongeren en ouderen wonen kriskras door het gebouw want ze vonden het niet nodig om de twee groepen over de verdiepingen te verdelen. “Zo kunnen ze elkaar beter helpen als er iets is. Het is mooi om te zien dat ze dit soort zaken zelf konden regelen, want normaal gesproken leren bewoners elkaar pas kennen nadat ze de sleutel van hun huis krijgen”, licht gebiedscoördinator Jos toe.

Bron: www.de-alliantie.nl 

Tuinhuis Almere, ontworpen door Korth Tielens architecten, won in 2018 de Architectuurprijs Almere.

Tuinhuis Beeld Stefan Müller

Beeld Stefan Müller

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • Van leegstaande apotheek naar acht appartementen

    De voormalige apotheek is een van de meerdere panden in Haven die al een tijd leegstaan en dat is geen fraai gezicht. Dat gaat veranderen! Er komen acht appartementen voor jong en oud. Het pand krijgt ook een nieuwe naam: Meerhaven.

  • De nieuwe Meergronden, een plan

    Het gebouw van de Meergronden staat er inmiddels ruim 40 jaar en voldoet niet meer aan de eisen voor modern onderwijs. Tijd voor vernieuwing dus! En dit is hoe het zou kunnen worden.

  • Het nieuwe Stadswerfpark

    De vernieuwing van Stadswerfpark is een verhaal van verdriet, geluk en verrassing. Het verdriet: Het zwembad verdween. Het geluk: De sporthal werd vernieuwd! De verrassing: een Skills Garden.