Title Image

Vernieuwen Vomar en Sluis parkeergarage

Vernieuwen Vomar en Sluis parkeergarage

De panden waar nu de Vomar voordeelmarkt en de Sluis parkeergarage inzitten, worden vernieuwd. Het idee is dat de Vomar kan uitbreiden, kantoren veranderen in woningen, de parkeergarage verbetert en er extra woningen worden gebouwd achter de garage.

 

Al langere tijd is er de behoefte om het centrum van Almere Haven als stadsblok af te maken. Het herontwikkelen van de panden waar nu de Vomar voordeelmarkt in zit en de Sluis parkeergarage, zijn onderdeel van dit plan. Het uitgangspunt is dat de Vomar kan uitbreiden en er meer ruimte komt voor wonen. Er is namelijk behoefte aan meer woningen in Almere Haven. Het nieuwe pand wordt ook nog eens van buiten als van binnen aantrekkelijk en veiliger gemaakt.

De huidige kantoren in het pand van Vomar worden appartementen. Ook op de kop van de parkeergarage (aan Sluis) wordt een complex met huurwoningen voor het middensegment gerealiseerd. In totaal komen er 22 appartementen boven de Vomar en nog eens 32 appartementen aan Sluis, beide in het middensegment, koop en huur.

De Sluisgarage krijgt onder meer verbeterde verlichting en er wordt gezorgd voor een betere indeling en bereikbaarheid. Ook komt er meer groen. Het gebruik van de garage wordt zo veel aantrekkelijker en moet ook veiliger worden.

Makkelijk en gratis parkeren

Er wordt ook aandacht besteed aan parkeren. Eén van de grote voordelen van Haven centrum is namelijk dat je er makkelijk én gratis kan parkeren. De gemeente wil parkeren in de Sluis parkeergarage aantrekkelijker maken voor bezoekers van het winkelgebied. Bewoners wordt gestimuleerd in de buurt van hun eigen woning te parkeren.

Wat levert het op voor Haven?

Er komen meer woningen in het middeldure segment in het centrum van Haven en parkeren wordt slim geregeld door bezoekers te laten parkeren in de Sluisgarage terwijl bewoners parkeren in de buurt van de eigen woning.

Planning

Momenteel (half mei 2020) werken de initiatiefnemers en gemeente aan de beantwoording van ingediende zienswijzen op de ontwerp-bestemmingsplannen. De verwachting is dat deze reactie voor medio juni 2020 gereed is.Vervolgens moet het bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dit kan tussen de 6 en 8 weken duren. In de tussentijd zal de gemeente de grond aan de achterzijde van de Vomar bouwrijp maken. Daarna kan begonnen worden met de uitbreiding van de supermarkt.

De vernieuwde parkeergarage zal klaar moeten zijn in oktober 2021.

Voor de appartementen aan Sluis geldt dat de gemeente de grond bouwrijp maakt in de tweede helft van 2020, zodat begin 2021 gestart kan worden met de bouw van de appartementen.

De herinrichting van het openbaar gebied wordt afgerond als de rest al klaar is.

Alle planningen van de deelprojecten zijn overigens onder voorbehoud want Covid19 kan voor eventuele vertraging zorgen in de bouwperiode.

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • Verbouwing in woonzorgcentrum De Overloop 

    Het gebouw voldeed qua inrichting en functionaliteit niet meer aan de huidige behoeftes en eisen. Zo waren de woningen bijvoorbeeld te klein om goed met een rollator of rolstoel uit de weg te kunnen. Tijd voor verbouwing...

  • Nieuwbouw geschikt voor senioren Kimwierde

    Er is veel behoefte aan betaalbare woningen voor senioren in Haven én aan woningen voor de jongere doelgroep. Aan de Kimwierde is nu ruimte voor beide!

  • Vernieuwen Vomar en Sluis parkeergarage

    De panden waar nu de Vomar voordeelmarkt en de Sluis parkeergarage inzitten, worden vernieuwd. Het idee is dat de Vomar kan uitbreiden, kantoren veranderen in woningen, de parkeergarage verbetert en er extra woningen worden gebouwd achter de garage.