Title Image

Haven in 2040 ambitieus, dorps leefklimaat

Haven in 2040 ambitieus, dorps leefklimaat

Het Havenverbond heeft op 13 januari een eerste, voorlopige versie van een Visie 2040 en een Aanpak voor vernieuwing in de eerste vijf jaren, voor de binnenring van Almere Haven gepubliceerd. De belangrijkste voorstellen zijn: Singelgracht als een nieuw, dorps leefklimaat, een levendig centrumgebied, ruimte voor verschillende leeftijden om in Haven te wonen, en meer heft in eigen handen van Havenaren. Voor de eerste vijf jaren wordt een Aanpak voorgesteld voor ingrijpende nieuwbouw voor de Meergronden, investeringen in een kleiner centrumgebied, en mogelijkheden voor Havenaren om meer maatschappelijke zaken zelf te regelen.

 

Download de gehele Visie & Aanpak

 

Singelgracht symbool voor nieuwe fase van Haven

De Singelgracht is hét symbool van de Visie 2040. De gracht is nu een achteloos aanwezig waterlint dat door alle wijken loopt. Het wordt in de Visie getransformeerd tot een ‘rondje Haven’ door te investeren in ecologie, wonen-aan-het-water, beweging en sociale ontmoeting.

Naast de Visie die de komende decennia uitgewerkt gaat worden, staan meer concrete opgaven voor de eerste vijf jaren in een Aanpak. Deze Aanpak stelt onder meer voor om: aan Havenaren een Wijkfonds beschikbaar te stellen en ze zelf te laten bepalen wat belangrijk is in hun leefomgeving, te investeren in Marktstraat-Kruisstraat-Havenkom, 2.500 woningen te bouwen/verbouwen allereerst voor ouderen, jongeren en huishoudens met een middeninkomen, en het Meergrondengebied te ontwikkelen als eerste stap van de Singelgracht.

 

Inbreng Havenaren en Havenverbond bepalend voor keuzes

In het afgelopen najaar hebben zo’n 300 mensen aan deze Visie en Aanpak aan gewerkt: leden van het Havenverbond, ruim 200 bewoners van Haven, diverse professionals en een specialistenteam.
Mede door de input van Havenaren werd duidelijk dat de huidige woningen onvoldoende ruimte bieden aan jongeren en aan wonen als er zorg nodig is (belangrijk voor ouderen). Het team specialisten zag dat Haven te weinig inwoners heeft om het centrum levendig te houden. Dat centrum bleek belangrijk voor Havenaren. Daarom is het voorstel om te investeren in een kleiner winkelgebied. Dit gecombineerd met een concentratie van stadsdeelvoorzieningen in het centrum, een vernieuwde Havenkom en een bevolkingsgroei van ongeveer 5.000 mensen in het centrumgebied en dicht bij het centrumgebied.

 

De huidige waarden van Haven wil iedereen behouden: het dorpse karakter, het groen en het water. Daarom is gekozen voor een beperkte bevolkingsgroei en voor een leef- en woonklimaat dat recht blijft doen aan dit karakter.
Daarnaast staat de leefbaarheid in Haven onder druk en wordt die niet vanzelf beter met maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering en polarisatie. Tegelijk hebben Havenaren eigen-initiatief in hun DNA. De Visie en de Aanpak stellen voor dat de formele organisaties, naast hun eigen inzet, dit eigen-initiatief actief ondersteunen.

 

Het Havenverbond is nu aan zet maar wat vind jij?

De Visie voor 2040 geeft voor de komende decennia een duidelijke richting  aan. De Aanpak voor 2020-2024 is bedoeld om met eerste, concrete zaken de vernieuwing goed op de rit te zetten.

 

Nu conceptversie af is, bespreekt ieder lid van het Havenverbond de stukken de komende maanden met hun eigen organisatie. Het is nu de vraag of de organisaties de uitgestippelde koers voor Haven onderstrepen en of zij voor deze voorstellen geld en capaciteit willen inzetten.

In mei wordt de stukken definitief gemaakt. De lopende vernieuwingsprojecten worden natuurlijk meegenomen.

In de eerste maanden van 2020 ligt de bal vooral bij het Havenverbond maar we zijn ook benieuwd of Havenaren zich kunnen vinden in de visie en de concrete voorstellen.

 

Laat ons weten wat je ervan vindt!

Dat kan op deze pagina.

Deze reacties gaan ook naar het Havenverbond. De leden van het Havenverbond verzamelen alle feedback de komende maanden en het specialistenteam werkt dan een definitieve Visie en Aanpak uit.

 

Havenverbond, hoe zat het ook alweer?

De belangrijkste officiële organisaties die nu in Haven werken en dat voorlopig blijven doen hebben in 2019 de handen inéén geslagen: Zorggroep Almere, De Schoor, gemeente Almere, VMCA, Leger des Heils, De Alliantie, Almeerse Scholen Groep, Goedestede, GGD Flevoland, Ymere, Kwintes en de ondernemersorganisatie (BIZ). Samen vormen zij het Havenverbond. Zij zagen dat de vernieuwingsactiviteiten in Haven tot nu toe onvoldoende impact hadden. Zij wilden graag een duidelijke stip op de horizon om op de lange termijn naar toe te werken en ze wilden meer daadkracht in de uitvoering. Daarom heeft het Havenverbond opdracht gegeven voor het maken van deze Visie en Aanpak. Zij zetten zich, ieder met eigen mogelijkheden, de komende jaren in voor de uitvoering. Ondertussen wordt hard doorgewerkt aan lopende vernieuwingsprojecten zoals het Kustzone-project, de verbouwing van De Overloop en de nieuwe samenwerking tussen alle centrumondernemers (BIZ).

Meer artikelen lezen?