Title Image

De nieuwe Meergronden, een plan

De nieuwe Meergronden, een plan

Tijd voor vernieuwing

Het gebouw van de Meergronden staat er inmiddels ruim 40 jaar en voldoet niet meer aan de eisen voor modern onderwijs. Tijd voor vernieuwing dus! En dit is hoe het zou kunnen worden.

Het gebouw van de Meergonden bestaat inmiddels 40 jaar. Het onderhoud is duur en het is zonde dat dit geld niet naar het onderwijs gaat. Bovendien past het gebouw niet meer bij het huidige onderwijs. “Bij modern onderwijs horen flexibele ruimtes voor kleine en grote groepen en werkruimtes voor leerlingen,” vertelt Simone de Kruijk, rector van de Meergronden. “Het huidige gebouw is daar onvoldoende op toegerust en het gebouw is ook niet aan te passen hierop.” Daarom zijn er plannen gemaakt voor een nieuw, modern gebouw dat achter het oude gebouw wordt neergezet zodat tijdens de bouw het onderwijs gewoon door kan gaan. Zo zou het eruit kunnen zien:

 

Verbinding met de omgeving

“Door de openheid in dit plan creëer je veel meer verbinding met de omgeving, visueel maar ook in het onderwijs en het verdere gebruik van het gebouw. De centrale hal zou je bijvoorbeeld ook deels beschikbaar kunnen stellen voor bewoners, denk aan ouderen die een kopje koffie kunnen komen drinken,” legt Simone uit.

“Er kunnen ook werkplekken komen, net als in de bieb in de stad, we willen de school meer verbinden met de omgeving en school. De kavel is ook groot genoeg om een andere manier van bouwen toe te passen. Er zouden kleine wooncomplexen op het terrein gebouwd kunnen worden met op de begane vloer bijvoorbeeld een dagvoorziening voor vroeg dementerende mensen of een loket van jeugdzorg, denk bijvoorbeeld aan de huiskamer voor tienermoeders van de Schoor die nu ergens verstopt zit op 4-hoog.”

“Al deze nieuwe toepassingen brengen meer levendigheid in Haven en dus ook meer klandizie voor de winkels. Er kunnen ook woningen komen voor mensen die nu geen woning kunnen vinden, bijvoorbeeld voor mensen die overdag niet thuis zijn maar s ’avonds als de school uit is, wel de rust vinden op deze plek.”

 

Gaat het ook echt door?

Dat klinkt allemaal heel mooi maar gaat het ook echt gebeuren? “Wij hebben nu een plan neergelegd met onze ideeën. Woningen zijn hier bijvoorbeeld ook onderdeel van maar daar gaan wij niet over natuurlijk. We moeten het in samenhang met de omgeving gaan uitvoeren. En boven alles moeten we eerst weten wat de budgetten zijn. Vanuit het Havenverbond is de Meergronden aangewezen als een van de urgente projecten die als vliegwiel voor het centrum gaan werken. Het Havenverbond is in ieder geval enthousiast over de plannen. Het wordt ook wel steeds duidelijker dat de nieuwe school er komt maar de gemeente en het college van burgemeester en wethouders, gaan uiteindelijk over het besluit en over de middelen. Er is al heel veel voorwerk gedaan en we zijn er bijna hoor.”

 

Hoe sneller, hoe beter!

Wanneer zou het nieuwe gebouw er dan echt kunnen zijn? “De tijdlijn valt of staat met het besluit dat genomen gaat worden door de gemeente maar als besloten wordt dat er een nieuwe school komt, zou deze er over vijf jaar toch wel moeten staan. Het zal een boost zijn voor Haven. We willen snel beginnen, hoe eerder je dit nieuwe plan kan realiseren, hoe beter!”

 

Nieuwe Meergronden en de Visie & Aanpak Haven 2040

De school heeft een ontwerp laten maken om daarmee het gesprek over vernieuwing op gang te brengen maar de gemeente is eigenaar van de schoolgrond, financier van nieuwbouw en bepaalt welke woningen er komen. Dus er komt, als er geld is vrijgemaakt, een nieuw ontwerp waar alle wensen zijn ingepast. Dit ontwerp past dan ook in de Visie & Aanpak 2040 voor Haven, die bijna definitief is.

 

 

Meer artikelen lezen?